Revíry ve správě MO ČRS Strakonice

Mimopstruhový revír (421 055)

OTAVA 3

Délka: 11,0 km, Rozloha: 34,4 h

 

GPS Z: 49°15'28.575"N, 14°2'41.615"E, K: 49°15'44.101"N, 13°56'36.843"E

Přítok Vltavy. Od jezu Jirkalova mlýna v Sudoměři až k jezu mlýna Slaník v k. ú. Slaník, včetně Staré řeky v Sudoměři.
K revíru patří:

Stará řeka Sudoměř 2,0 ha
(GPS 49°15'21.266"N, 14°2'16.401"E)
Pískovna Sedlíkovice 0,4 ha
(GPS 49°15'32.136"N, 13°59'27.201"E)

Lov z plavidel na řece povolen.

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1R3G-oG1oQhGUNgUfMAXGOvhpaqI
  


Mimopstruhový revír (421 056)

OTAVA 4

Délka: 14,0 km, Rozloha: 64,0 ha

GPS Z: 49°15'44.1"N, 13°56'36.72"E, K: 49°17'4.653"N, 13°46'46.679"E

Přítok Vltavy. Od jezu mlýna Slaník v k. ú. Slaník až k jezu v Horním Poříčí. K revíru patří část Volyňky (GPS Z: 49°15’30.333″N, 13°54’15.485″E, K: 49°15’7.246″N, 13°54’10.703″E) od jejího ústí do Otavy až k malému jízku pod silničním mostem. K revíru patří i Stará řeka (odstavné rameno) nad nádražím ve Strakonicích 0,7 ha. Součástí revíru jsou všechny přítoky včetně Březového potoka (GPS Z: 49°16’47.883″N, 13°48’29.506″E, K: 49°21’0.632″N, 13°43’36.149″E) od ústí do Otavy až k pramenům. Lov z plavidel na řece povolen. V úseku vyznačeném tabulemi pod silničním mostem u hradu až k jezu u pivovaru a k malému jízku „U Samců“ na Volyňce je CHRO – zákaz lovu ryb v období 1. 1. – 31. 5.   Celoroční zákaz lovu ryb je v úseku mlýnské stoky od vtoku do Otavy až k parkovišti u kostela sv. Markéty. Celoroční zákaz rybolovu je v úseku od lávky vedoucí od Hradu k pivovaru 200 m proti toku řeky (označeno cedulemi). Na celém revíru platí zákaz brodění od 1. 1. do 31. 5. a od 1. 12. do 31. 12. včetně. Sportovní úsek revíru z Dražejova do Katovic byl zrušen, možno lovit všemi povolenými způsoby. Míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm.

<iframe src=„https://www.google.com/maps/d/embed?mid=16XMPKHj2bOL5qJ8nYPRO_TOCCX0“ width=„640“ height=„480“></iframe>

 


Mimopstruhový revír (421 100)

OTAVA 4 B

Rozloha: 5,59 ha

Revír tvoří:

Pískovna v k. ú. Slaník 5,59 ha
(GPS 49°16'0.411"N, 13°56'55.213"E)

Na této pískovně horní míra u kapra obecného je 70 cm (hmotnost stanovit odhadem).
Každý zde ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.

Na nádrži Slaník je rybář povinen si první dva ulovené sumce dosahující lovné míry ponechat a nevracet je do revíru.

 

 

<iframe src=„https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1h9LhBZI1oyiqr758XCg1C1zDogk“ width=„640“ height=„480“></iframe>

 

 


Pstruhový revír (423 047)

VOLYŇKA 1

Délka: 8.6 km, Rozloha: 12,0 h

GPS Z: 49°15'27.895"N, 13°54'13.888"E, K: 49°11'32.957"N, 13°53'26.058"E

Přítok Otavy. Od malého jízku nad silničním mostem přes Volyňku ve Strakonicích až k jezu mlýna Podhorský v Neměticích nad vtokem Peklovského potoka. Míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm.

<iframe src=„https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1ZrdbXUT24tcj1QcIcaWpxpoUP6c“ width=„640“ height=„480“></iframe>

 


Pstruhový revír (423 033)

NOVOSEDELSKÝ POTOK


GPS Z: 49°16'7.486"N, 13°50'0.15"E, K: 49°14´38,909´´N, 13°45´35,798´´E

Přítok Otavy. Od vtoku do Otavy v Katovicích až k jezu Šebelovského mlýna. Horní úsek potoka a všechny přítoky včetně Mačického jsou CHRO – lov ryb zakázán.