Shrnutí činnosti organizace – červen 2012

obrazekVětšina novinek v měsíci červnu se týkala především pokračujícího odchovu plůdku v chovných nádržích a rybnících MO. Také v tomto období došlo k dalšímu vysazení ryb do revírů v péči organizace v rámci zarybňovacího plánu. Dále se podařilo zajistit druhou informační vývěsku ve Strakonicích, která, doufejme, přispěje k lepší informovanosti členské základny.

1. Ukončení odchovu plůdku mníka jednovousého

Koncem měsíce června došlo k ukončení odchovu plůdku mníka jednovousého na bazénech v prostoru sádek MO. Celkově se podařilo odchovat cca 2 300 ks Mnk o velikosti 5 – 8 cm. Část ryb, cca 1 500 ks, byla vysazena na revír Otava 4, zbylý plůdek v počtu 800 ks byl poskytnut MO ČRS Blatná.

2. Přelovení Car na sádce č. 2

Vhledem ke zhoršené kvalitě vody na sádce č. 2, která byla způsobena zejména vlivem masivního rozvoje zelených vláknitých řad, jsme byli nuceni přistoupit k částečnému výlovu plůdku rychleného candáta. Nádrž byla částečně spuštěna, vyčištěna a s využitím čeřenu odloveno cca 400 ks Car ve velikost cca 5 – 6 cm. Slovení candátci byli vysazeni do rybníčku v Poříčí, kde bude probíhat chov ročka. Vyčištěná sádka byla opětovně dopuštěna a pokračuje zde nadále odchov zbylého plůdku.

Sádka č. 2 odlov Car

Sádka č. 2 odlov Car

3. Odchov dalších druhů ryb v areálu sádek

Na sádkách MO pokračuje i nadále odchov rychleného plůdku kapra a rozkrmeného plůdku lipana. Odchov obou druhů ryb bude pravděpodobně ukončen v průběhu měsíce července. O jejích výsledcích budete informováni v následujících příspěvcích.

Krmítko k aplikaci mraženého planktonu a světlo lákající hmyz

Krmítko k aplikaci mraženého planktonu a světlo lákající hmyz

4. Vysazení ryb do revírů MO

Před zahájením lovu dravců byl opětovně zarybněn sportovní úsek na Otavě 4, 100 kg pstruha duhového v kusové hmotnosti cca 0,35 kg. V poslední dekádě měsíce června došlo také k vysazení 10 000 ks Car ve velikosti 4 – 5 cm.

5. Kontrolní odlovy na rybnících MO

Koncem měsíce června proběhly na všech chovných rybnících MO kontrolní odlovy s cílem posoudit zdravotní stav a dosažené hmotnostní kusové přírůstky chované obsádky. Zjištěné kusové přírůstky až na drobné výkyvy prozatím odpovídají plánovanému růstu a také kondice a zdravotní stav všech odlovených ryb byly velice dobré.

Odlovená násada kapra obecného na rybníce V Jamách

Odlovená násada kapra obecného na rybníce V Jamách

6. Zajištění nové informační vývěsky

Vzhledem k horší informovanosti především starších členů nemajících možnost přístupu k Internetu, přistoupil výbor MO k pronájmu další informační vývěsky. Nová informační skříňka je umístěna u mostu Jana Palacha na budově obchodu s klenoty p. Voříška. Doufejme, že se tento vstřícný krok směrem k členské základně pozitivně projeví v lepší informovanosti našich členů o činnosti a dění v MO. Nová vývěska je po nutných úpravách v provozu od 1.7.2012.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.