Shrnutí činnosti organizace – květen 2013

obrazekTaké během měsíce května proběhlo četné vysazování ryb do revírů v péči MO. Byl ukončen odchov rychlené štiky a pokračovalo se v odchovu plůdku dalších druhů ryb. Rovněž je potřeba se zmínit o dětských rybářských závodech na Slaníku (Místní kolo Zlaté udice) a na rybníce Střela. O průběhu a výsledcích obou zajímavých klání budete informováni v dalším textu. V neposlední řadě pokračovala drobná údržba rybochovných objektů a sezónní práce na chovných rybnících.

1. Vysazení ryb na revíry MO

Vysazování ryb na naše sportovní revíry probíhalo průběžně celý měsíc květen. Jednalo se o tyto druhy ryb: roček lipana podhorního ve velikosti cca 12 cm v množství 1 500 ks (Volyňka 1 a 1 500 ks Otava 4), úhoř říční v počtu 3 000 ks a velikosti cca 15 – 20 cm. Rozkrmený plůdek úhoře byl rozsazen na naše mimopstruhové revíry (Otava 4, Otava 4B, Otava 3). Dále je potřeba zmínit nasazení pstruha duhového v množství 300 kg na Otavu 4 a pstruha potočního v množství 30 000 ks na Volyňku 1. Dále byly také osazeny naše pstruhové chovné kapiláry rozkrmeným plůdkem pstruha potočního v množství 40 000 ks. Jednalo se především o potoky Ohrazenecký, Smiradický a Sloučínský.

2. Odchov plůdku mníka jednovousého

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám bude oproti prvním předpokladům odchov plůdku mníka jednovousého prodloužen až do první dekády měsíce června. Odchov je nadále realizován na sádce č. 1, přičemž ke krmení je využívána především živá potrava zejména hrubý zooplankton. Výlov bude probíhat pod hrází a o jeho výsledcích budete informováni v příštím příspěvku.

3. Odchov rychleného plůdku štiky obecné

Odchov rychlené štičky probíhal na žlabech v líhni a rybníčku v Pořičí. Z celkového počtu 30 000 ks Š0 se podařilo odchovat na rybníčku v Pořičí 4 000 ks Šr ve velikosti 5 – 6 cm. Odchov probíhal po dobu 17 dní s využitím přirozené potravy. Slovený rychlený plůdek štiky byl použit k osazení našich chovných rybníků (Pustý, Blatský) a sportovního revíru Otava 4. Odchov na žlabech byl vzhledem k vysokým ztrátám ukončen po několika dnech a zbylé ryby byly vysazeny k dalšímu odchovu na Blatský rybník.

4. Odchov rychleného plůdku candáta

Jak již jste byly informování v minulém příspěvku, plůdek candáta byl získán z poloumělého výtěru vlastních generačních ryb. Po 100 – 110 d° byly vytřené generační ryby odloveny a hnízda rozsazena na sádky č 2 a 3 a bazén č. 2. Hnízda byla zakryta vrbovými větvemi jako ochrana před rybožravými predátory. Po vykulení a rozplavání plůdku jsme byli nuceni všechny nádrže zakrýt sítěmi chránícími plůdek proti rybožravým predátorům. K počátečnímu rozkrmení byl používán především drobný vířníkový plankton. Další odchov bude probíhat s využitím přirozené potravy a uměle inkubované žábronožky solné. Výlov rychleného plůdku candáta je naplánován na konec měsíce července.

5. Odchov plůdku kapra obecného

K odchovu plůdku kapra byl letos použit rybník Jetišovský s využitím tzv. staročeské metody (samovolný výtěr generačních ryb). Dále bylo dovezeno 60 000 ks embrya kapra ze Školního pokusnictví SRŠ Vodňany a vysazeno na rybníček v Pořičí. Zde bude probíhat odchov rychleného plůdku zhruba po dobu 6 týdnů.

6. Dětské rybářské závody

Jak jste byli informováni v úvodu tohoto příspěvku, v měsíci květnu se uskutečnily dva dětské rybářské závody. První se konal na pískovně Slaník v rámci místního kola Zlaté udice , zúčastnilo se ho 6 dětí a sloužil jako příprava pro krajskou část soutěže, která proběhne v termínu 14.6. – 16.6. 2013 ve Smetanově Lhotě. Druhý závod byl z důvodu zvýšení atraktivity uspořádán na chovném rybníce Střela a přihlásilo se do něho 25 dětí. Oba dva závody byly organizovány p. Jungvirtem a p. Vlkem, kteří zajistili bezproblémový a zajímavý průběh obou soutěžních klání. Tabulka s výsledky bude uvedena níže v textu. V neposlední řadě je třeba na tomto místě poděkovat firmě A.W. Faber-Castell Česká republika spol. s r.o. za ceny, které věnovala pro účastníky závodů.

Dětské rybářské závody Střela

Dětské rybářské závody Střela

Dětské rybářské závody Střela – úlovek kapra obecného

Dětské rybářské závody Střela – úlovek kapra obecného

Dětské rybářské závody Střela – vyhlášení výsledků

Dětské rybářské závody Střela – vyhlášení výsledků

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DĚTSKÝCH ZÁVODŮ STŘELA 25.5.2013

Pořadí Jméno závodníka Rok narození Úlovek v cm Uloveno ks
 
Mladší kategorie
 
1 Kubíček Richard 2006 552 18
2 Žemlička Josef 2002 382 12
3 Dub Vojtěch 2006 359 15
4 Komrska Václav 2003 352 10
5 Čarek Dominik 2002 238 7
6 Hejný Pavel 2004 235 8
7 Barvínková Jasmína 2006 175 5
8 Kodat Štěpán 2003 170 8
9 Koštová Eliška 2001 141 4
10 Vrána Aleš 2001 118 4
11 Slamka Roman 2006 117 3
12 Svoboda Adam 2005 80 3
13 Nový Tomáš 2007 76 2
14 Šídlo František 2001 47 2
15 Pešek David 2006 27 1
16 Klečka Šimon 2001 19 1
 
Starší kategorie
 
1 Komrska Tomáš 2000 718 24
2 Kubeš Jindřich 1999 337 8
3 Schaller Maxmilián 2000 293 9
4 Samec Vojtěch 2000 200 5
5 Němec Tomáš 1999 197 4
6 Štěpánek Petr 2000 117 3
7 Pavlík Luboš 2000 91 2
8 Vávrová Lída 1999 23 1
9 Mašek David 1999 0 0
 
Celkem uloveno 50,64 m 159 ks

7. Sezónní práce a drobná údržba na rybochovných objektech

Také v této časové dekádě jsme pokračovali v údržbě a sezónních pracích na našich chovných rybnících a v areálu sádek. Jednalo se především o vysečení areálu sádek a některých chovných rybníků (Smiradický, rybníčky v Pořičí, Sedlo, Střela, Sloučen). Dále se pokračovalo v údržbě a budování náhonu na rybníce ve Sloučíně. Zbylé práce na rybních úzce souvisely s krmením a lovením planktonu.

Rybníček ve Sloučíně – vyčištění dna

Rybníček ve Sloučíně – vyčištění dna

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.