Shrnutí činnosti organizace – listopad 2013


11.13_tn Také události v měsíci listopadu byly úzce spojeny především s dokončením výlovů našich chovných rybníků a následným vysazením ryb. Z dalších prací je možné připomenout přípravné práce spojené s plánovanou rekonstrukcí hráze a bezpečnostního přepadu na rybníce Sedlo 2. Dále se pokračovalo v rekonstrukci a údržbě stávajících objektů.

 

  1. Dokončení výlovů našich chovných rybníků

Poslední výlovy chovných rybníků Střela 1 a 2 se uskutečnily podle plánu druhou listopadovou sobotu. Výlovek z prvně uvedeného rybníka byl z větší části využit k pokrytí potřeb vánočního prodeje ryb, který se uskuteční v již klasickém termínu od 20. do 23. prosince v areálu sádek u Blatského rybníka. Jednalo se o cca 4 500 kg kapra v průměrné kusové hmotnosti 3,50 kg; 400 kg amura v průměrné kusové hmotnosti 3,00 kg a zhruba o 100 kg tolstolobika. Z vedlejších druhů ryb bylo do revíru Otava 4 vysazeno cca 50 kg okouna a 100 kg bílé ryby a cca 40 kg lína. Slovená násada candáta byla částečně použita k doplnění stávajícího generačního hejna, také byly  osazeny naše chovné rybníky, zbylých cca 200 ks bylo poskytnuto v rámci JčÚS MO Vimperk k zarybnění jejich MP revírů. Na Střele 2 byla slovena násada kapra, lína, candáta a amura, která byla použita jako obsádka chovných rybníků.

 

11.13_001

Výlov rybníka Střela – nakládka ryb

 

11.13_002

Výlov rybníka Střela – dolovení do lodi

 

11.13_003

Výlov rybníka Střela – úklid plotu

 

  1. Rekonstrukce a údržba rybochovných objektů

Jak již bylo zmíněno v úvodu příspěvku, probíhala v tomto období řada drobných oprav a vylepšení stávajícího stavu rybochovných objektů. Nadále se pokračovalo v zastřešování venkovní části areálu sádek. Kompletní zastřešení by mělo být dokončeno do poloviny prosince. Z dalších akcí se podařilo dokončit zabezpečení přítoku proti úniku ryb na rybníce Komora. Práce na tomto rybochovném objektu provedla místní skupina Čejetice pod vedením p. Karvánka.

 

  1. Sezónní práce na chovných rybnících

I nadále se pokračovalo v drobných sezónních pracích na našich rybních. Jednalo se především o vysečení a údržbu hrází a bezpečnostních přepadů před zimním obdobím. Až do zámrazu se pokračovalo s kondičním přikrmováním plůdku na rybnících Jetišovský, Smiradický a Střela 2. V neposlední řadě proběhl úklid a shrabání areálu sádek u Blatského rybníka.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.