Shrnutí činnosti organizace – září 2014

Shrnutí činnosti organizace – září 2014

Většina událostí v měsíci září byla úzce spjata s přípravou a organizací výlovů našich chovných rybníků. Byl rovněž ukončen úspěšný odchov plůdku parmy říční a proběhla vysazení některých doplňkových ryb. V neposlední řadě se pokračovalo v údržbě a drobných opravách na rybochovných zařízeních. Jednalo se především o výměnu výpustního zařízení na sádce č.3 a opravu betonového bazénu.

1. Příprava na podzimní výlovy

Jak již bylo zmíněno v úvodu příspěvku, většina událostí v měsíci září byla spojena s přípravou výlovů našich chovných rybníků. Proběhla informační schůzka lovců a dalších provozních pracovníků, na které byly projednány termíny výlovů a zásady bezpečnosti práce. Dále byla provedena kontrola vybavení a proběhly drobné opravy sítí a ostatního nádobí. V neposlední řadě bylo nutné připravit také sádky a bazény. Došlo k výměně výpustního zařízení na sádce č. 3 a opravě betonového bazénu (viz. samostatný příspěvek). Všechny stávající nádrže byly dokonale vyčištěny a dezinfekčně vyvápněny.

2. Výměna výpustního zařízení na sádce č. 1 a oprava betonového bazénu

Vzhledem k havarijnímu stavu výpustního zařízení na sádce č. 3 bylo přistoupeno ke kompletní výměně stávajícího železného požeráku za požerák betonový. Při výměně byl rovněž opraven taras za výpustí a proběhla částečná rekonstrukce bortu. Z dalších nádrží byl částečně rekonstruován také betonový bazén, ve kterém docházelo k únikům vody poničeným dnem.

 

09.14.001

Výměna výpustního zařízení na sádce č.3

 

3. Výlov plůdku parmy říční

V polovině měsíce září byl rovněž ukončen odchov plůdku parmy říční. Výlov a stejně tak celý odchov probíhal ve spolupráci se ŠP Vodňany. Celkový výlovek činil 6 000 ks plůdku parmy říční v kusové velikosti cca 8 cm. Veškerá slovená parma byla použita k zarybnění mimopstruhových revírů MO Strakonice a MO Písek. Vzhledem k omezenému počtu získaných jiker a jejich kvalitě lze považovat odchov za zdařilý.

 

09.14.002

Plůdek parmy říční (fotka červenec)

 

4. Vysazení ryb do rybářských revírů

Také v tomto období probíhalo vysazování ryb do sportovních revírů naší MO. Jednalo se především o násady doplňkových druhů ryb jako jsou ostroretka, podoustev, jelec tloušť atd. Tyto ryby se vysazovaly v kategorii plůdku v průměrné velikosti cca 8 cm. Z dalších ryb je potřeba zmínit násadu pstruha duhového v počtu 300 ks a hmotnosti 100 kg, který byl použit k zarybnění revíru Volyňka 1.

5. Ichtyologický průzkum na našich pstruhových revírech

Jako zajímavost uvádíme informaci o ichtyologickém průzkumu na našich pstruhových revírech. Průzkum se zabýval především zmapováním výskytu raných stádií ryb s ohledem na jejich přirozenou reprodukci. Celá akce probíhala pod záštitou organizace Boleco ČR ve spolupráci s ČRS a příslušnými místními organizacemi. Z výsledku uvádíme především hojných výskyt mihule potoční ve všech vývojových stádiích, střevle potoční, pstruha obecného, lipana podhorního.

 

09.14.003

Larvální stádium Mihule potoční: Novosedelský potok

 

 Ing. Jan Šampalík

 

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.