Ceny povolenek, příspěvky, brigády, sankce

Ceny krajských a místních povolenek stanovuje JčÚS v ČB, ceny celosvazových povolenek stanovuje Rada ČRS v Praze. Jejich výši pro aktuální rok najdete zde.
Celá výše povolenky se odvádí JčÚS. MO dostává pouze 15,–Kč za výdej a zpracování.

Výše členských příspěvků je pro dospělé členy 300 Kč, pro věkovou kategorii 16–18 let 200 Kč a pro děti do 15 let 100 Kč. Věk se počítá tak, že například do kategorie dítě se počítá rybář ještě celý rok, ve kterém dosáhl hranice 15 let.
Výši příspěvků navrhuje Rada ČRS v Praze a schvaluje ji konference. Neexistují zde žádné slevy. Studenti, důchodci, invalidé, ženy, členové RS i funkcionáři tedy platí všichni jen a pouze podle věku.
Část peněz z členských přízpěvků se vrací zpět do Místní organizace :

obrazek

Brigádnickou povinnost stanovuje místní organizace a v současné době činí 10 hodin. Výše náhrady za jednu neodpracovanou brigádnickou hodinu je stanovena na 100 Kč.

Nový člen by měl alespoň 5 hodin skutečně odpracovat, zbytek lze nahradit finančně. Od brigády jsou osvobozeny ženy, majitelé průkazu ZTP, ZTP-P, je třeba doložit dokladem), děti do 15 let, členové ve věku nad 60 let, členové výboru a vybraní členové RS.
Cena neodpracované brigádnické hodiny zůstává MO.

Sankce se vybírá za pozdě odevzdanou povolenku(je třeba ji odevzdat do 15 dnů po skončení platnosti, většinou tedy do 15.ledna) ve výši 100 Kč.
Také za pozdě uhrazený členský příspěvek(je třeba ho uhradit do konce února) ve výši zápisného.

Zápisné stanovuje místní organizace a jeho výše je 200 Kč pro dospělého, 100 Kč pro věkovou kategorii 16–18 let a 10 Kč pro děti do 15 let. Žádné slevy se neposkytují. Zápisné a sankce zůstávají MO.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.