TERMÍN MIMOŘÁDNÉHO VÝDEJE POVOLENEK BUDE S PŘEDSTIHEM ZVEŘEJNĚN POUZE A JEDINĚ ZDE

NEPIŠTE, NEVOLEJTE!!! ČTĚTE!!! 

Za výdej povolenky v mimořádném termínu je účtován poplatek 100 Kč.

NASAZENÍ DUHÁKA A SIVENA NA REVÍRY

Dne 17.5.2021 bylo vysazeno 150 kg duháka 100 kg sivena na Otavu 4 a Volyňku 1!!!

Novela zákona o rybářství

Novela zákona o rybářství aneb co se letos změnilo pro rybáře

Od 1. 1. 2022 vstoupil v platnost zákon č. 364/2021 Sb., kterým se změnily některé zákony v souvislosti s implementací předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů. Novinek v této oblasti přibylo celkem hojně, my se však zaměříme pouze na ty, které se přímo týkají lovu ryb a rybářů.

V novelizovaném zákoně č. 99/2004 Sb., o rybářství, konkrétně v § 13, který se týká lovu, najdeme nově dvě zásadní ustanovení pro rybáře:

„Při lovu v rybářských revírech i v rybníkářství se zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh na unijním seznamu a použít takový druh jako nástražní rybu.“

Českých rybářů se toto nové ustanovení dotýká u dvou dobře známých druhů, a to Střevličky východní (Pseudorasbora parva) a Slunečnice pestré (Lepomis gibbosus).

V praxi to pak znamená, že každou ulovenou střevličku východní a slunečnici pestrou nesmí rybář vrátit zpět do revíru a musí si takovou rybu přivlastnit. Připomínáme, že stejně jako v případě ostatních druhů ryb, musí i přisvojený invazní nepůvodní druh rybář řádně zapsat do sumáře úlovků. Zároveň ani jeden z těchto druhů nesmí být při lovu ryb použit jako nástražní ryba. Oba uvedené zákazy jsou podle zákona o rybářství i přestupkem, za který lze podle tohoto zákona uložit fyzické osobě pokutu s horní sazbou 30 000 Kč.

autor: Lukáš Mareš

zdroj: www.rybsvaz.cz

ÚSPĚCHY MLADÝCH STRAKONICKÝCH MUŠKAŘŮ

Mladí muškaři vedení Martinem Vlkem ml. dosáhli v loňském roce vynikajících úspěchů pod hlavičkou ČRS MO Strakonice. V celorepublikového žebříčku juniorů v lovu ryby udicí – MUŠKA za r. 2021 obsadili 1. (Michal Slavíček), 4. (Tomáš Nový), 8., 9., 10., a 20. místo. Viz. ŽEBŘÍČEK MUŠKA JUNIOŘI_R. 2021

Díky svým výkonům se 2 nejlepší závodníci nominovali na Mistrovství světa juniorů, které se koná v létě 2022 v Itáli (oblast Trenta).

ZKOUŠKY PRO ZÍSKÁNÍ 1. RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

Zájemci o získání 1. rybářského lístku se mohou bez předchozího ohlášení v úředních hodinách kanceláře ČRS MO Strakonice (Katovická 175, Strakonice) dostavit k absolvování testu rybářských znalostí. Doklad totožnosti (OP, RP) s sebou.

POTŘEBNÉ ZNALOSTI:

  1. Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bližší podmínky výkonu rybářského práva https://www.rybsvaz.cz/…rad_2020.pdf
  2. A především Pravidla rybolovu – Bližší podmínky výkonu rybářského práva Jihočeského územního svazu ČRS http://www.crscb.cz/…pisy_web.pdf

Test nanečisto si můžete vyzkoušet zde: https://www.rybsvaz.cz/…ych-znalosti

NOVOSEDELSKÝ POTOK JE OPĚT SPORTOVNÍM REVÍREM

Z iniciativy výboru byl od 1.1.2022 Novosedelský potok (423033) opět zařazen mezi sportovní revíry.
Úsek pro sportovní rybolov je zkrácen od ústí do Otavy v Katovicích k jezu Šebelovského mlýna (GPS Z: 49°16'7.486"N, 13°50'0.15"E, K: 49°14'38.909"N, 13°45'35.798"E). Horní část revíru bude složit k odchovu pstruha obecného pro nasazování na revíry naší MO.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2022

V sobotu dne 26.3.2022 proběhne v sídle ČRS MO Strakonice (Katovická 175, Strakonice) výroční členská schůze. Zahájení v 08:45 hod.

Program schůze v pokračování tohoto článku.

Pokračování tohoto článku »»»

VÝLOV BLATSKÉHO RYBNÍKA DNE 19.3.2022_BRIGÁDA !!!

Dne 19.3.2022 proběhne výlov Blatského rybníka.

Zájemci o brigádu se mohou hlásit u hospodáře p. Žejdla na tel. 733 665 210.

Sraz v 6:00 na sádkách. Pláště, holínky a gumové rukavice s sebou.

VÝDEJ POVOLENEK NA ROK 2022 JIŽ OD PROSINCE

17.12.2021 od 14 do 17 hod
20.12.2021 od 14 do 17 hod

Ceny jihočeských povolenek, členských příspěvků a brigád beze změny. Ceník všech povolenek po kliknutí na odkaz níže:

CENY POVOLENEK PRO R. 2022

VÁNOČNÍ RYBY

VÁNOČNÍ RYBY

TERMÍNY PODZIMNÍCH VÝLOVŮ

2.10.2021 Starý
9.10.2021 Suchan, Stavičný 
16.10.2021 Lipno (Sedlo), Pustý
23.10.2021 V Jamách (Poříčí), Kojanovský 
30.10.2021 Dolní Radkovický
6.11.2021 Horní Radkovický (Jetišov)
13.11.2021 Střelský
17.11.2021 Střela 2

Zájemci o brigádu se hlašte u hospodáře – Matěje Žejdla, tel. 733 665 210

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK pro školní rok 2021/2022

Úvodní schůzka rybářského kroužku proběhne ve středu 15.9.2021 od 15:30 hod. v kanceláři MO (Katovická 175, Strakonice).

Cena kroužku na školní rok 2021/2022 činí 650 Kč

Vedoucími jsou Lukáš Kučera, tel. 724 912 050 a Jaroslav Peterka, tel. 606 554 232.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2021

V sobotu dne 18.9.2021 proběhne v Sokolovně (Strakonicích, Na Stráži 340) výroční členská schůze. Zahájení v 08:45 hod. 

Program výroční členské schůze naleznete v pokračování tohoto článku


Pokračování tohoto článku »»»

MISTROVSTVÍ ČR V LRU - PŘÍVLAČ NA OTAVĚ 4

Ve dnech 3.-5.9.2021 se na Otavě 4 uskuteční Mistrovství ČR v LRU – přívlač.

Ve vybraných úsecích, které budo vyznačeny cedulemi, proto ve výše uvedených dnech platí zákaz rybolovu.

Parkování SLANÍK

Žádáme rybáře, aby na revíru Otava 4B – 421100 parkovali svá vozidla výhradně na vyznačených, zpevněných parkovacích stání.

Ve čtvrtek 29.07.2021 odpoledne jsme byli starostkou obce Slaník telefonicky upozorněni na hrubou nekázeň rybářů navštěvujících revír Otava 4B – 421100, kteří bez ohledu na dopravní značení, a i přes četná upozornění neustále parkují na zelených plochách mimo označená, zpevněná parkovací stání. Zároveň nás žádala, abychom učinili funkční opatření vedoucí k trvalé nápravě.

 Paní starostce bylo doporučeno řešit situaci restriktivně, ve spolupráci s Policií české republiky.

Není v silách naší MO zajistit ukázněnost všech navštěvujících rybářů, byť členové naší MO převažují. Proto jsme obeslali Radu ČRS, všechny Územní svazy ČRS a MRS se žádostí o zveřejnění.