VÝDEJ POVOLENEK

OD 14. DO 30.6. SE POVOLENKY NEVYDÁVAJÍ !!!!!!!!!

Oficiální úřední hodiny letos skončily. O výdej povolenky lze požádat formou SMS, WhatsApp zprávy na tel. 724 133 158 nebo emailem na rybari@strakonice.cz.

Je nutné předem výše uvedenou formou zaslat fotky obou stran rybářského lístku a provést úhradu povolenky a souvisejících plateb převodem na účet MO ČRS Strakonice. Po splnění těchto bodů budete kontaktováni ohledně předání povolenky.

Zjednodušená kalkulačka s výpočtem částky k úhradě ZDE: KALKULAČKA 2024. Vyplňovat je možné pouze oranžová pole!!!

CENÍK POVOLENEK NA ROK 2024

CENÍK POVOLENEK NA ROK 2024

TERMÍNY VÝLOVŮ_PODZIM 2023

30.9.2023 Poříčí
7.10.2023 Starý (potřebný počet brigádníků 12)
14.10.2023 Stavičný (potřebný počet brigádníků 8)
16.-17.10.2023 Malé Sedlo
21.10.2023 Sedlo (Lipno) (potřebný počet brigádníků 6)
28.10.2023 Suchan (potřebný počet brigádníků 8)
4.11.2023 Jetišov (Radkovický horní) (potřebný počet brigádníků 8)
11.11.2023 Střela (potřebný počet brigádníků 8)
17.11.2023 Malá Střela (potřebný počet brigádníků 6)
 

Zájemci o brigádu volejte na tel. č. 603 948 448.

Holínky a rukavice s sebou!!!!!!

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK pro školní rok 2023/2024

Úvodní informační schůzka rybářského kroužku proběhne ve středu 13.9.2023 od 15:30 hod. v kanceláři MO ČRS (Katovická 175, Strakonice), dále pak pravidelně každou středu od 15:30 do 17 hod.

Cena kroužku na školní rok 2023/2024 činí 800 Kč

Kontakt: Lukáš Kučera tel. 724 912 050, Jan Pletka tel. 606 828 388.

VÝDEJ POVOLENEK OD KVĚTNA 2023

Počínaje 3.5.2023 již letos nebude otevřena kancelář pro výdej povolenek.
Výdej bude od 15.5.2023 zajištěn v rybářských potřebách v Bavorově ul. č.p. 23 (p. Jungvirt).
Poplatek za mimořádný výdej po skončení oficiálních úředních hodin činí 200 Kč + ti, kdo neuhradili členský příspěvek v řádném termínu do 30.4.2023 a přestali tak být oficiálně členy MO ČRS, musí pro obnovení členství uhradit znovu zápisné ve výši 200 Kč (dospělí 19+), 100 Kč (mládež 16+) a 10 Kč (děti do 15 let včetně).

CENÍK 2023

Novela zákona o rybářství

Novela zákona o rybářství aneb co se letos změnilo pro rybáře

Od 1. 1. 2022 vstoupil v platnost zákon č. 364/2021 Sb., kterým se změnily některé zákony v souvislosti s implementací předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů. Novinek v této oblasti přibylo celkem hojně, my se však zaměříme pouze na ty, které se přímo týkají lovu ryb a rybářů.

V novelizovaném zákoně č. 99/2004 Sb., o rybářství, konkrétně v § 13, který se týká lovu, najdeme nově dvě zásadní ustanovení pro rybáře:

„Při lovu v rybářských revírech i v rybníkářství se zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh na unijním seznamu a použít takový druh jako nástražní rybu.“

Českých rybářů se toto nové ustanovení dotýká u dvou dobře známých druhů, a to Střevličky východní (Pseudorasbora parva) a Slunečnice pestré (Lepomis gibbosus).

V praxi to pak znamená, že každou ulovenou střevličku východní a slunečnici pestrou nesmí rybář vrátit zpět do revíru a musí si takovou rybu přivlastnit. Připomínáme, že stejně jako v případě ostatních druhů ryb, musí i přisvojený invazní nepůvodní druh rybář řádně zapsat do sumáře úlovků. Zároveň ani jeden z těchto druhů nesmí být při lovu ryb použit jako nástražní ryba. Oba uvedené zákazy jsou podle zákona o rybářství i přestupkem, za který lze podle tohoto zákona uložit fyzické osobě pokutu s horní sazbou 30 000 Kč.

autor: Lukáš Mareš

zdroj: www.rybsvaz.cz

ÚSPĚCHY MLADÝCH STRAKONICKÝCH MUŠKAŘŮ

Mladí muškaři vedení Martinem Vlkem ml. dosáhli v loňském roce vynikajících úspěchů pod hlavičkou ČRS MO Strakonice. V celorepublikového žebříčku juniorů v lovu ryby udicí – MUŠKA za r. 2021 obsadili 1. (Michal Slavíček), 4. (Tomáš Nový), 8., 9., 10., a 20. místo. Viz. ŽEBŘÍČEK MUŠKA JUNIOŘI_R. 2021

Díky svým výkonům se 2 nejlepší závodníci nominovali na Mistrovství světa juniorů, které se koná v létě 2022 v Itáli (oblast Trenta).

NOVOSEDELSKÝ POTOK JE OPĚT SPORTOVNÍM REVÍREM

Z iniciativy výboru byl od 1.1.2022 Novosedelský potok (423033) opět zařazen mezi sportovní revíry.
Úsek pro sportovní rybolov je zkrácen od ústí do Otavy v Katovicích k jezu Šebelovského mlýna (GPS Z: 49°16'7.486"N, 13°50'0.15"E, K: 49°14'38.909"N, 13°45'35.798"E). Horní část revíru bude sloužit k odchovu pstruha obecného pro nasazování na revíry naší MO.

Parkování SLANÍK

Žádáme rybáře, aby na revíru Otava 4B – 421100 parkovali svá vozidla výhradně na vyznačených, zpevněných parkovacích stání.

Ve čtvrtek 29.07.2021 odpoledne jsme byli starostkou obce Slaník telefonicky upozorněni na hrubou nekázeň rybářů navštěvujících revír Otava 4B – 421100, kteří bez ohledu na dopravní značení, a i přes četná upozornění neustále parkují na zelených plochách mimo označená, zpevněná parkovací stání. Zároveň nás žádala, abychom učinili funkční opatření vedoucí k trvalé nápravě.

 Paní starostce bylo doporučeno řešit situaci restriktivně, ve spolupráci s Policií české republiky.

Není v silách naší MO zajistit ukázněnost všech navštěvujících rybářů, byť členové naší MO převažují. Proto jsme obeslali Radu ČRS, všechny Územní svazy ČRS a MRS se žádostí o zveřejnění.

VÝLOV BLATSKÉHO RYBNÍKA DNE 13.3.2021 BRIGÁDA !!!

Dne 13.3.2021 proběhne výlov Blatského rybníka.

Zájemci o brigádu se mohou hlásit p. Sekyrovi na tel. 608 898 191.

Sraz v 7:00 na sádkách. Pláště, holenky, gumové rukavice a RESPIRÁTORY s sebou.

Z důvodu nasazení ryb bude v období od 13.3. do 21.3.2021 včetně platit zákaz rybolovu na revíru 421100 Otava 4B – pískovna Slaník a části revíru 421055 Otava 3 – pískovna Sedlíkovice.

Provoz kanceláře

Vážení rybáři,

současná situace průběhu onemocnění Covid-19 nám přináší přísná omezení.

Na základě potvrzení Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 12. 2020 mohou místní organizace  prodávat nové povolenky k lovu ryb i přijímat úlovkové listy z roku 2020 v souladu s aktuálními vládními opatřeními.

Je ale nezbytně nutné důsledně dodržovat opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru.

Je nutné zajistit klíčová opatření vyplývající z Usnesení vlády ČR č. 1376 ze dne 23. prosince 2020:

  1. Ve výdejně MO smí být maximálně 2 odbavovaní členové
  2. Na chodbě před výdejnou je nutné dodržovat minimální rozestup 2 metry (nejde-li o osoby ze společné domácnosti)
  3. Všichni musí mít ochranu dýchacích cest, tedy úst i nosu
Pravidla pro vracení úlovkových listů a platby:
 
  1. Pokud jen vracíte úlovkový list a nebudete platit, vhoďte jej do poštovní schránky na fasádě před vstupem do budovy
  2. Platby provádějte přednostně bezhotovostní, převodem, poštovní poukázkou a využívejte kalkulačku pro stanovení výše plateb. Veškeré informace jak na to ZDE
  3. Pokud budete platit hotově, připravte si přesnou částku Vaší platby
  4. Využívejte doručení povolenky poštou po předchozím provedení bezhotovostní platby s poplatkem 150,– Kč
     

Vánoční prodej ryb 2020

Vánoční prodej ryb 2020

Termínový kalendář podzimních výlovů

19.9.2020 Stavičný
+ 7 brigádníků – přišel 1 brigádník!!
26.9.2020 Poříčí 
+ 2 brigádníci – nepřihlásil se žádný brigádník!
3.10.2020 Kojanovský + Suchan
+ 6 brigádníků – přišli 2 brigádníci!
10.10.2020 Sedlo 1 + Pustý
+ 4 brigádníci
17.10.2020 Radkovický
+ 5 brigádníků
24.10.2020 Jetišov 
+ 6 brigádníků
31.10.2020 Starý
+ 5 brigádníků  

V případě zájmu o brigádu volejte hospodáře p. Novotného, tel. 602 236 538

Sraz vždy na sádkách. Brigádníci budou náležitě vybaveni, tj. gumové boty, případně nepromokavý plášť, gumové rukavice.
Bez vybavení nebudou ke brigádě přijati.
 

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK pro školní rok 2020/2021

Úvodní schůzka rybářského kroužku proběhne ve středu 23.9.2020 od 15:30 hod.v kanceláři MO. 

Cena ze školní rok 2020/2021 činí 650 Kč

Vedoucími kroužku jsou Lukáš Kučera, tel. 724 912 050 a Jaroslav Peterka, tel. 606 554 232