Důležité - míra úhoře 50 cm !!

Legislativní chybou v čl. II vyhlášky č. 20/2010 Sb., kterou se upravuje prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb. zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a která nabyla účinnosti dnem vyhlášení, t.j. 13. ledna, byla tímto dnem na mimopstruhových revírech změněna míra úhoře na 50 cm.

Na pstruhových revírech byla nově zavedena míra úhoře 50 cm s účinnosti až od 1.1.2011. Stejně tomu mělo být i na mimopstruhových revírech, kde se nejmenší lovná míra úhoře zvýšila ze 45 cm na 50 cm.
Vzhledem k dopadu této chyby na výkon rybářského práva a rybářskou veřejnost jsme se neprodleně písemně obrátili na Mze ČR s upozorněním a s dotazem, zda je reálná rychlá legislativní náprava této chyby (tzn. nabytí účinnosti čl. I bodu 5 od 1. ledna 2011 tak, jak je tomu v případě bodů 6 a 7), a dále jakou formou by měla být provedena. S upozorněním, že v Rybářském řádu ČRS (uzávěrka tisku byla počátkem září 2009) je uvedena u mimopstruhových revírů nejmenší lovná míra u úhoře 45 cm, která měla správně platit až do konce roku 2010. Mze ČR jsme upozornili, že pokud není změna reálná, musíme urychleně informovat organizační jednotky ČRS a členskou základnu o tom, že v případě mimopstruhových revírů již platí nejmenší lovná délka úhoře 50 cm a u pstruhových revírů bude stejné opatření účinné až od 1.1.2011.
MZe ČR nás informovalo, že vyhláška bude v co nejkratším možném termínu novelizována (bohužel jinak to nejde). Konkrétně se novelizace bude týkat pouze ustanovení o účinnosti, tak jak byl návrh účinnosti jednotlivých ustanovení projednán ve vnějším připomínkovém řízení. Chyba údajně vznikla na Legislativní radě vlády. V současně době proběhlo vnější připomínkové řízení návrhu novely vyhlášky a v současné době čekáme na informaci z MZe ČR o výsledku řízení.
V současné době musíme konstatovat, že na mimopstruhových revírech skutečně platí nejmenší lovná míra úhoře 50 cm. Věříme, že v co nejkratší době dojde k novele vyhlášky tak, aby nejmenší lovná míra úhoře 50 cm platila až od 1. ledna 2011.
Ing. Branislav Ličko

zdroj: ČRS

Vyhláška 20/2010 Sb. v plném znění

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.