Máme zaměstnance

Od 1.listopadu 2005 má naše místní organizace zaměstnance. Stal se jím pan Martin Šmat, absolvent střední rybářské školy. Smlouva je na dobu určitou do 31.12.2006 s tříměsíční zkušební dobou. Na jeho mzdu nám byl Úřadem práce ve Strakonicích schválen příspěvek (zatím) ve výši 45.000 Kč.

Návrh plánu práce pro zaměstnance

Listopad 2005 :

 • Kontrola sumářů.
 • Prosekání pobřežních porostů na rybníku v Kalenicích
 • Posekání porostu u klubovny
 • Oprava a uložení materiálu po výlovech – vyřazení zničeného materiálu.
 • Odlov na pstruhových potocích.
 • Opravy a přemístnění beden na obilí – nakoupení obilí do beden na sádkách.
 • Oprava hráze na rybníku v Jetišově

Prosinec 2005:

 • Kontrola sumářů.
 • Oprava a kádiště na Střelském rybníce.
 • Příprava a provedení inventury
 • Údržba a kontrola zařízeních pro odlov pstruhů.
 • Opravy a přemístnění nepoužívaných beden na rybníky (zásoba obilí)
 • Údržba a drobné opravy na autě organizace

Leden 2006:

 • Kontrola sumářů a výdej povolenek
 • Prosekávání rybochovných zařízeních a revírů, kontrola přepadů.
 • Vyřezávání náletových dřevin na rybochovných zařízeních
 • Dokrmování plůdku kapra na rybochovných zařízeních
 • Přijímání krmení za brigádnickou povinnost
 • Oprava keserů a ostatního nářadí na sádkách.

Únor 2006:

 • Výdej povolenek
 • Prosekávání rybochovných zařízeních a revírů, kontrola přepadů.
 • Vyřezávání náletových dřevin na rybochovných zařízeních
 • Dokrmování plůdku kapra na rybochovných zařízeních
 • Příprava pozemku a přístřešku pro žlaby
 • Přijímání krmení za brigádnickou povinnost

Březen 2006:

 • Výdej povolenek
 • Kontrola rybochovných zařízeních a revírů, kontrola přepadů.
 • Vyřezávání náletových dřevin na rybochovných zařízeních
 • Hnojení a vápnění rybníků a příprava rybníků k vysazení ryb.
 • Dovoz krmení na rybochovná zařízení a dokrmování plůdku kapra na rybochovných zařízeních
 • Přijímání krmení za brigádnickou povinnost
 • Údržba a drobné opravy na autě organizace
 • Rozvoz a vysazování násad z dodávek JčÚS (pstruh, siven)

Duben 2006:

 • Výdej povolenek
 • Odlov na pstruhových potocích a vysazování do P revírů
 • Údržba sádek, řízení brigádnické práce,
 • Příprava žlabů a nádrží pro odchov štiček (filtry, vzduchování….)
 • Dovoz krmení na rybochovná zařízení a dokrmování plůdku kapra
 • Přijímání krmení za brigádnickou povinnost
 • Rozvoz a vysazování násad z dodávek JčÚS

Květen 2006:

 • Výdej povolenek 2× týdně
 • Řízení brigádnické práce a přijímání krmení za brigádnickou povinnost
 • Práce na žlabech a nádržích při odchovu rychlené štičky (Denně- lovení planktonu, čištění žlabů, přebírání plůdku a vysazování)
 • Dovoz krmení na rybochovná zařízení a dokrmování násad.
 • Rozvoz a vysazování násad z dodávek JčÚS

Červen 2006:

 • Výdej povolenek 2× týdně
 • Řízení brigádnické práce a přijímání krmení za brigádnickou povinnost
 • Třikrát v týdnu dovoz krmení na rybochovná zařízení a dokrmování násad.
 • Kontrola zdravotního stavu a velikosti rybích osádek.
 • Vysekávání porostů na RZ a sádkách.
 • Údržba a drobné opravy na autě organizace
 • Rozvoz a vysazování násad z dodávek JčÚS

Červenec 2006:

 • Výdej povolenek 1× týdně
 • Řízení brigádnické práce a přijímání krmení za brigádnickou povinnost
 • Třikrát v týdnu dovoz krmení na rybochovná zařízení a dokrmování násad.
 • Kontrola zdravotního stavu a velikosti rybích osádek.
 • Vysekávání porostů na RZ a sádkách.
 • Rozvoz a vysazování násad z dodávek JčÚS
 • Oprava zařízeních na rybnících,

Srpen 2006:

 • Výdej povolenek 1× týdně
 • Třikrát v týdnu dovoz krmení na rybochovná zařízení a dokrmování násad.
 • Kontrola zdravotního stavu a velikosti rybích osádek.
 • Vysekávání porostů na RZ a sádkách.
 • Rozvoz a vysazování násad z dodávek JčÚS
 • Oprava zařízeních na rybnících,

Září 2006:

 • Úřední den 1× týdně
 • Třikrát v týdnu dovoz krmení na rybochovná zařízení a dokrmování násad.
 • Kontrola zdravotního stavu a velikosti rybích osádek.
 • Vysekávání porostů na RZ a sádkách.
 • Údržba a drobné opravy na autě organizace
 • Rozvoz a vysazování násad z dodávek JčÚS
 • Příprava rybníků na výlovy – kontrola vypouštěcích zařízeních.

Říjen 2006:

 • Úřední den 1× týdně
 • Strojení rybníků, lovení, vysazování ryb.
 • Opravy a přípravy rybníků k opětovnému napuštění.
 • Lovení pstruhových potoků a vysazování do revírů
 • Rozvoz a vysazování násad z distribuce JčÚS

Listopad 2006:

 • Úřední den 1× týdně
 • Ošetřování nářadí a pomůcek po výlovech a uskladnění.
 • Opravy a přípravy rybníků k opětovnému napuštění.
 • Vysekávání pobřežních porostů – rákos, orobinec….
 • Příprava inventury

Prosinec 2006:

 • Úřední den 1× týdně
 • Prosekávání rybochovných zařízeních a revírů, kontrola přepadů.
 • Vyřezávání náletových dřevin na rybochovných zařízeních
 • Dokrmování plůdku kapra na rybochovných zařízeních
 • Přijímání krmení za brigádnickou povinnost

Práce pro rok 2005/2006

 • Vybudování rybníku Střela II, jeho napuštění a osazení.
 • Oprava cesty a kádiště na rybníku Střela
 • Příprava na odbahnění rybníku Blatský – náletové porosty
 • Odbahnění rybníku Blatský a vybudování nového vypouštěcího zařízení
 • Oprava hráze na rybníku Jetišov
 • Vybudování přístřešku nad žlaby a jejich plného zprovoznění (filtr a zásobník vody)
 • Vybudování rybochovného zařízení na pronajatém pozemku (dvě nádrže).

KANCELÁŘ

 • Výdej povolenek a kontrola sumářů
 • Úřední hodiny MO

SÁDKY

 • Údržba sádek, řízení brigádnické práce,
 • Příprava žlabů a nádrží pro odchov štiček (filtry, vzduchování….)
 • Práce na žlabech a nádržích při odchovu rychlené štičky (Denně- lovení planktonu, čištění žlabů, přebírání plůdku a vysazování)
 • Opravy a uložení materiálu v areálu sádek a na rybnících
 • Příprava a provedení inventury
 • Přijímání krmení za brigádnickou povinnost

AGREGÁT

 • Odlov agregátem na pstruhových potocích a vysazování do RZ a revírů.
 • Údržba a kontrola zařízeních pro odlov pstruhů.
 • RYBNÍKY
 • Hnojení a vápnění rybníků a příprava rybníků k vysazení ryb
 • Dokrmování násad na rybochovných zařízeních
 • Kontrola zdravotního stavu a velikosti rybích osádek.
 • Příprava rybníků na výlovy – kontrola vypouštěcích zařízeních.
 • Strojení rybníků, lovení, vysazování ryb.
 • Opravy a přípravy rybníků k opětovnému napuštění.
 • Drobné opravy rybníků a jejich kontroly
 • Prosekávání pobřežních porostů na rybnících a v areálu sádek
 • Prosekávání ledu na rybochovných zařízeních a revírech
 • Vyřezávání náletových dřevin na rybochovných zařízeních
 • Oprava zařízeních na rybnících,

AUTO

 • Dovoz krmení na sádky a rybochovná zařízení
 • Rozvoz a vysazování násad z dodávek JčÚS
 • Drobné opravy a údržba auta organizace.
 • Cesty autem z pověření výboru MO

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.