Novela zákona o rybářství

Novela zákona o rybářství aneb co se letos změnilo pro rybáře

Od 1. 1. 2022 vstoupil v platnost zákon č. 364/2021 Sb., kterým se změnily některé zákony v souvislosti s implementací předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů. Novinek v této oblasti přibylo celkem hojně, my se však zaměříme pouze na ty, které se přímo týkají lovu ryb a rybářů.

V novelizovaném zákoně č. 99/2004 Sb., o rybářství, konkrétně v § 13, který se týká lovu, najdeme nově dvě zásadní ustanovení pro rybáře:

„Při lovu v rybářských revírech i v rybníkářství se zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh na unijním seznamu a použít takový druh jako nástražní rybu.“

Českých rybářů se toto nové ustanovení dotýká u dvou dobře známých druhů, a to Střevličky východní (Pseudorasbora parva) a Slunečnice pestré (Lepomis gibbosus).

V praxi to pak znamená, že každou ulovenou střevličku východní a slunečnici pestrou nesmí rybář vrátit zpět do revíru a musí si takovou rybu přivlastnit. Připomínáme, že stejně jako v případě ostatních druhů ryb, musí i přisvojený invazní nepůvodní druh rybář řádně zapsat do sumáře úlovků. Zároveň ani jeden z těchto druhů nesmí být při lovu ryb použit jako nástražní ryba. Oba uvedené zákazy jsou podle zákona o rybářství i přestupkem, za který lze podle tohoto zákona uložit fyzické osobě pokutu s horní sazbou 30 000 Kč.

autor: Lukáš Mareš

zdroj: www.rybsvaz.cz

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.