Shrnutí činnosti organizace – březen 2012

obrazekKlíčovou událostí pro další chod organizace byla bezesporu VČS, která proběhla v sobotu 31. března 2012, protože se jednalo zároveň o schůzi volební. Po rezignaci stávajícího výboru MO proběhla volba nových funkcionářů. Na návrh některých členů MO byli zvoleni dva noví členové výboru, p.Zdeněk Šíp a Ing.Jan Šampalík. Ustanovující schůze nového výboru proběhne v úterý 10. dubna a o jejich výsledcích budete seznámeni v zápise a také v příspěvku v měsíci dubnu. Podrobný zápis VČS bude zveřejněn po jeho odsouhlasení květnovou schůzí výboru.

I přes tyto klíčové události se pokračovalo v naplánovaných jarních pracích na rybochovných objektech. Jednalo se zejména o výlov komorového rybníka ve Smiradicích a v dokončení započatých prací na jednotlivých chovných rybnících.

1. Výlov komorového rybníka ve Smiradicích

Koncem měsíce března proběhl výlov zakomorovaných ryb na rybníce v obci Smiradice. Celkově bylo sloveno cca 7 000 ks kapra ve věkové kategorii K1–2, 2 500 ks L1, 500 ks Ca1 a generační bílá ryba. Všechny slovené ryby byly použity k osazení chovných rybníků v péči MO. Na rybníce v současné době probíhá oprava bezpečnostního přepadu.

2. Vysazení ryb na revíry MO

V rámci zarybňovacího plánu došlo k jarnímu osazení rybářského revíru Otava 3 (pískovna Slaník). Vysazeno bylo cca 240 ks kapra o průměrné kusové hmotnosti 2,10 kg. Dalším vysazovaným druhem byl cejn velký v množství 300 kg na Otava 3 a 200 kg na Otava 4.

3. Rozvod vody do objektu sádek

V průběhu měsíce března se pokračovalo v započatých pracích týkajících se výstavby  vrtu v prostorách sádek a následného rozvedení vody po objektu. Voda byla postupně rozvedena do umělé líhně a následně do prostor klubovny MO. Voda je čerpána prostřednictvím čerpadla přes tlakovou nádrž a soustředěna v zásobní 100 litrové nádrži v prostorách líhně. Dále bude voda využívána v kuchyňce MO a k venkovnímu mytí. V současné době byla voda poslána na kvalitativní rozbor, který určí rozsah jejího možného využití.

Zásobní nádrž v umělé líhni

Zásobní nádrž v umělé líhni

Čerpání vody z vrtu

Čerpání vody z vrtu

4. Údržba stávajících rybochovných objektů

Rovněž na ostatních rybnících v péči MO pokračovali v měsíci březnu další práce. Podařilo se dokončit prořezávku náletových a nevhodných dřevin na soustavně rybníčků v Pořičí a na rybníce v Jetišově. Na soustavě rybníčků v Poříčí navíc probíhá rekonstrukce některých nevhodných výpustních zařízení. Dokončeny byly též práce na rybníce Pustý včetně vystokování a vyvápnění dna. V současné době je rybník napouštěn a bude použit k odchovu Car.

Vystokované dno rybníku Pustý

Vystokované dno rybníku Pustý

5. Odchov plůdku mníka jednovousého ve venkovních bazénech

Přivezený váčkový plůdek mníka jednovousého v počtu 50 tis. ks z umělé líhně v Borové Ladě byl vysazen na venkovní bazén. Po počátečním rozkrmení plůdku nálevníkem bude k odkrmení využíván především drobný zooplankton. Ukončení odchovu je předpokládáno na konec měsíce května zejména s ohledem na kvalitu vody v nádrži. O průběhu dalšího odchovu budete průběžně informováni.

Ing Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.