Shrnutí činnosti organizace – březen 2013

obrazek Měsíc březen, i přes značně nepříznivé počasí, které doposud znemožnilo konání jarních výlovů, patřil již tradičně z pohledu novinek v chodu MO k nejzajímavějším. Začalo se již s jarním vysazováním na mimopstruhové revíry a došlo rovněž k dovezení jiker a váčkového plůdku mníka jednovousého, jehož odchov probíhá prozatím na žlabech v prostorách umělé líhně na sádkách MO. Z dalších událostí je potřeba zmínit opětovné nahlášení škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (vydra říční) na našich chovných rybnících.

1. Vysazování ryb do revíru MO

Již v první dekádě měsíce března proběhlo první letošní vysazování ryb na naše mimopstruhové revíry. Jednalo se o násadu cejna velkého ve velikosti cca 15 cm, v množství 225 kg. Dalším vysazovaným druhem byl kapr obecný, který byl nasazen na pískovnu Slaník (Otava 4B – 421 100), v hmotnosti 500 kg.

2. Odchov plůdku mníka jednovousého

Mník jednovousý byl již tradičně přivezen z umělé líhně v Borové Ladě ve stádiu jiker v očních bodech a ve stádiu váčkového plůdku. Počáteční odchov plůdku probíhá na žlabech v umělé líhni na sádkách u Blatského rybníka. K rozkrmení je využíván především uměle kultivovaný nálevník a prachový plankton. Tato počáteční fáze odchovu bude probíhat cca 21 dní a poté bude rozkrmený plůdek mníka přesazen na sádku č. 1, kde bude probíhat další odchov cca do konce května do velikosti cca 5–7 cm. O průběhu odchovu budete pravidelně informováni v dalších příspěvcích.

Počáteční fáze odchovu mníka jednovousého na žlabech

Počáteční fáze odchovu mníka jednovousého na žlabech

Kultivace nálevníků

Kultivace nálevníků

Třídění zooplanktonu pomocí sít

Třídění zooplanktonu pomocí sít

3. Nahlášení škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Také v letošním roce bude naše místní organizace uplatňovat náhrady škody vzniklé vlivem zvláště chráněných živočichů (vydrou říční). V první fázi byl výskyt vydry říční nahlášen na Městský úřad Strakonice odbor životního prostředí. V závislosti na výsledku místního šetření budou následovat další dílčí kroky a to především zpracování odborného posudku na základě terénního šetření a vyhotovení žádosti pro Krajský úřad Jihočeského kraje.

4. Sezónní práce na rybochovných objektech

Také v tomto období se pokračovalo v naplánovaných sezónních pracích na našich chovných rybnících, přičemž se jednalo především o výřez náletových dřevin na hrázích rybníků Střela a Blatský. Dále pokračovaly terénní úpravy a dočišťovací práce v areálu sádek MO, které souvisely s novým napojením a rozvodem vody.

Nové ovládání šoupat redukujících přítok vody do areálu sádek

Nové ovládání šoupat redukujících přítok vody do areálu sádek

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.