Shrnutí činnosti organizace – červenec 2012

obrazekNejdůležitější novinkou měsíce července je bezesporu odstoupení p. Rudolfa Novotného z funkce hospodáře MO ČRS Strakonice. Novým hospodářem byl na červencové schůzi výboru zvolen Ing. Jan Šampalík. Další zajímavosti měsíce července byly úzce spojeny s ukončením odchovu raných stádií ryb v objektu sádek a jejich následným vysazením do revírů ve správě naší MO.

1. Ukončení odchovu Car na sádce č. 2

Po červnovém přelovení a částečném vyčištění sádky pokračoval přibližně do poloviny července odchov plůdku candáta. Následně pak došlo k úplnému slovení odchovné nádrže. Celkově se podařilo odchovat na sádce č.2 cca 450 ks Car.

2. Slovení rychleného plůdku kapra na sádce č. 3

V první polovině července jsme vzhledem k vysoké obsádce byli nuceni přistoupit k přelovení a přesazení Kr. Celkový výlovek činil 7 200 ks rychleného plůdku kapra v kusové hmotnosti cca 1 dkg. Celá obsádka byla přesazena na rybník Pustý ve Střelských Hošticích. Zde bude probíhat odchov plůdku až do jarního výlovu nádrže.

3. Ukončení odchovu odkrmeného plůdku lipana podhorního

Vzhledem k opětovným problémům s kvalitou vody v odchovných nádržích umocněnou výskytem ektoparazitů (kožovec, kapřivec) jsme přistoupili ke slovení obsádky lipana cca o 3 týdny dříve oproti původnímu plánu. Dohromady se nám podařilo odchovat cca 3 000 ks Lik ve velikosti 8 – 10 cm. Vylovené ryby byly vysazeny do našich sportovních revírů v následujících počtech: 1 500 ks na Otavu 4 a 1 500 ks Volyňku.

Obsádka lipana podhorního na sádce č. 1

Obsádka lipana podhorního na sádce č. 1

Odchov Lik na bazénu

Odchov Lik na bazénu

4. Vysazení ryb do revírů MO

Rovněž v měsíci červenci proběhlo opětovné zarybnění našich revírů v souladu se zarybňovacím plánem. Kromě již výše zmíněného vysazení lipana podhorního byl do našich sportovních vod vysazen plůdek jelce tlouště v počtu 4 000 ks (2 000 ks Otava 3 a 2 000 ks Otava 4). Dále se uskutečnilo vysazení podoustve říční v množství 1 500 ks na Otavu 3 a 2 000 ks Otava 4.

5. Kontrolní odlovy na rybnících MO

Poslední dekáda měsíce července byla dalším sledovaným obdobím k posouzení správného růstu a kondice chovaných obsádek ryb. Kromě odlovu násady kapra obecného byly sledovány i obsádky doplňkových druhů zejména lína obecného a amura bílého. Obsádky všech chovných rybníků vykazují uspokojivý zdravotní stav a velmi dobrou kondici. Z pohledu kusových přírůstků dochází v některých nádržích ke zpomalení plánovaného růstu, což je způsobeno zejména vlivem nesprávnou strukturou obsádek.

Násada kapra obecného na rybníce v Radkovicích

Násada kapra obecného na rybníce v Radkovicích

Vážení odlovené obsádky kapra obecného

Vážení odlovené obsádky kapra obecného

6. Podání žádosti o náhradu škod na rybách způsobených zvláště chráněnými živočichy

Koncem měsíce července se podařilo administrativně dokončit opětovné podání žádosti o náhradu škod na rybách, která vznikla vlivem zvláště chráněných živočichů (vydry říční) na chovných rybnících naší MO. Důležitou součástí této žádosti byla také dvě místní šetření na postižených lokalitách. První šetření proběhlo za účasti zástupců referátu životního prostředí Městského úřadu Strakonice a potvrdilo výskyt vydry říční na všech nahlášených rybochovných objektech a tím i oprávněnost žádosti. Další šetření, na jehož základě bude zpracován odborný posudek, se uskutečnilo za účasti pracovnice Českého nadačního fondu pro vydru, který se touto problematikou zabývá. Také tato obhlídka na uvedených rybochovných objektech prokázalapředevším na základě přítomného trusu a skluzů přítomnost vydry říční. Žádost doplněná o výsledky obou šetření, potřebná hospodářská evidence, dokumentace potvrzující vlastnictví daných rybníků a patřičná fotodokumentace byla zaslána ke zpracování na Krajský úřad Jihočeského kraje. Zpracovaná žádost bude z krajského úřadu zaslána Ministerstvu financí České republiky. O výši přiznaných náhrad budete informováni v některém s dalších příspěvků.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.