Shrnutí činnosti organizace - duben 2011

obrazek Výborem bylo jednomyslně odsouhlaseno zveřejňování novinek o činnosti naší MO prostřednictvím webových stránek. Tento krok by měl vést ke zlepšení informovanosti naší členské základny. Každý měsíc zde budou ve stručnosti shrnuty nejzajímavější události z chodu naší organizace doplněné ilustračními fotografiemi.

1. Umělý výtěr lipana podhorního

V dubnu tohoto roku proběhl v líhni naší organizace historicky první umělý výtěr lipana podhorního. Generační materiál byl získán lovem na umělou mušku, za což patří poděkování p. Vlkovi, který zajistil odchyt generační ryb. Generační ryby byly umístěny v manipulačních nádržích, které jsou vybaveny termostatem a topnými tělísky, které udržují požadovanou teplotu vody nutnou k dozrání pohlavních produktů. Celkem se podařilo vytřít 4 ks ♀♀, od každé jikrnačky bylo získáno cca několik stovek jiker. Jikry jsou v současné době inkubovány v Rückel-Vackových aparátech. Vykulený váčkový plůdek bude po rozkrmení na žlabech odchováván na rybníčku ve Sloučeni, který byl z toho důvodu na náklady naší organizace odbahněn. Pro příští rok je snahou organizace zajistit si vlastní generační hejno. Odchovaný roček lipana podhorního bude použit k zarybnění revírů organizace.

Generační ryby lipana podhorního v manipulační nádrži

Generační ryby lipana podhorního v manipulační nádrži

Inkubace jiker lipana podhorního v Rückel-Vackových aparátech

Inkubace jiker lipana podhorního v Rückel-Vackových aparátech

2. Rekonstrukce výpustních zařízení na sádkách

Po úspěšné výměně výpustních zařízení na soustavě rybníčků v Poříčí, o které jste byli informováni na členské výroční schůzi MO, pokračujeme v rekonstrukci výpustních zařízení také na sádkách. Výměna prozatím proběhla na sádce č 2., která v současnosti slouží k odchovu rychleného plůdku candáta obecného získaného z vlastního poloumělého výtěru. Stejně jako v Poříčí byl i zde použit betonový dvouřadý požerák, který umožňuje lepší regulaci ve vypouštění vody a s použitím mříže o vhodné rozteči zabraňuje nežádoucímu úniku chovaných ryb. Zvláštní poděkování patří
p. Matějkovi a p. Peškovi, kteří tato výpustní zařízení zhotovili.

Dvouřadý požerák na sádce č.2

Dvouřadý požerák na sádce č.2

3. Odchov rychlené štiky obecné na žlabech

V první dekádě měsíce dubna (8.4.2011) byl na naši líheň z Mydlovar přivezen váčkový plůdek štiky obecné v počtu cca 100 tis. ks. Odchov rychlené štiky probíhal na dvou venkovních žlabech a na dvou žlabech uvnitř v líhni s využitím živého zooplanktonu. Odchov probíhal cca 3 týdny. Po osazení vybraných rybníků, kde probíhá odchov násadních štik, byl zbytek rychlené štiky v počtu cca 10 tis. ks vysazen na některé úseky našich revírů např. pískovna Slaník, Otava 4 v Poříčí atd.

Celkový pohled do líhně

Celkový pohled do líhně

Plůdek štiky obecné na žlabech

Plůdek štiky obecné na žlabech

4. Odchov plůdku mníka jednovousého ve venkovních bazénech

Váčkový plůdek mníka jednovousého přivezený z líhně v Borové Ladě a líhně v Husinci v měsíci březnu v počtu cca 100 tis. ks byl v první fázi odchovu umístěn na žlaby v líhni MO. Zde probíhalo po dobu cca 3 týdnů rozkrmení plůdku nálevníkem, v současné době je plůdek mníka odchováván ve venkovních bazénech za použití přirozené potravy, zejména zooplanktonu. Odchov zde bude probíhat cca do konce měsíce května. Odchovaný plůdek bude dle zarybňovacího plánu vysazen do našich revírů. Zbytek bude poskytnut dalším místním organizacím ČRS. V měsíci květnu bude tento příspěvek ještě doplněn o detailnější fotografie.

Venkovní bazény pro odchov plůdku mníka jednovousého

Venkovní bazény pro odchov plůdku mníka jednovousého

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.