Shrnutí činnosti organizace – duben 2012

obrazekVýznamnou událostí pro další chod MO ČRS Strakonice byla bezpochyby ustanovující schůze nového výboru, která proběhla 10. dubna 2012 a zvoleným předsedou p. Jungvirtem zde byl předložen návrh změn ve struktuře místní organizace včetně změn týkajících se kompetencí funkcionářů MO a s nimi spojenými odměnami. Celý návrh je k nahlédnutí v sekci Zápisy a dokumenty v rámci zápisu z ustanovující schůze výboru. Předložený návrh bude projednán na příští schůzi výboru, která proběhne 7. května 2012 a o jejím výsledku budete seznámeni prostřednictvím zápisu. Další zajímavé události v měsíci dubnu byly úzce spjaty s vysazováním ryb do revírů v péči MO a poloumělým výtěrem některých druhů ryb na sádkách organizace.

1. Vysazení ryb na revíry MO

V měsíci dubnu proběhlo také četné vysazení ryb do revírů v péči naší MO. Jednalo se především o dvojí vysazení pstruha duhového v celkovém množství 300 kg na Volyňku, 50 kg na Novosedelský potok a 100 kg na Otavu 4. Dalším vysazovaným druhem byl lipan podhorní v počtu 1 500 ks na Otavu 4 a 1 500 ks na Volyňku. Dále byly ještě osazeny naše mimopstruhové revíry ostroretkou stěhovavou a jelcem jesenem v celkovém počtu 3 000, resp. 4 000 ks.

2. Poloumělý výtěr candáta obecného

K poloumělému výtěru byla použita sádka č. 2, ve které byla rozmístěna výtěrová hnízda. Hnízda se skládají z kovové konstrukce a vlastního výtěrového substrátu, který je zhotoven z umělého trávníku. Celkem bylo v sádce rozmístěno 10 hnízd, ke každému z hnízd byl přisazen 1♂♂ candáta obecného. U ♀♀ byla k lepšímu načasování a stimulaci výtěru použita injikace hypofýzou v dávce 3 – 4 mg/kg živé hmotnosti. Na sádku bylo celkově přisazeno 14 ks jikernaček candáta obecného. K výtěru došlo v rozmezí 2 – 3 dnů. Vytřená hnízda byla ve fázi očních bodů (tj. cca po 80 – 90 d°) převezena na rybníky (Pustý a Pořičí), ve kterých bude probíhat odchov Car.

Sádka č. 2 s označenými výtěrovými hnízdy pro candáta obecného

Sádka č. 2 s označenými výtěrovými hnízdy pro candáta obecného

3. Poloumělý výtěr kapra obecného

Vhodné generační ryby byly injikovány rovněž hypofýzou v dávce cca 4 mg/kg živé hmotnosti a nasazeny do připravené sádky č. 3., ve které došlo po zhruba 8 hod. ke spontánnímu výtěru. Po výtěru byly generační ryby odloveny pomocí elektrického agregátu a některé na udici. V sádce bude probíhat odchov Kr. Rychlený plůdek kapra bude posléze přesazen do vhodných rybníků a loven na jaře jako K1.

4. Odchov rychlené štiky obecné

V měsíci dubnu byl rovněž dovezen váčkový plůdek štiky obecné v počtu 150 tis. ks. Odchov probíhá na žlabech, venkovním bazénu a na rybníčku v Pořičí. O průběhu odchovu a jeho výsledcích budete informováni v příspěvku za měsíc květen.

5. Doplnění příspěvku z měsíce ledna – rekonstrukce sádky č. 1

Začátkem měsíce dubna se podařilo téměř dokončit celkovou rekonstrukci sádky č. 1 v areálu u Blatského rybníka. Sádka byla osazena novou výpustí, dále zde byl zhotoven nový slovovací bort a došlo také ke srovnání dna. V současné době chybí dokončit pouze vysypání sádky vhodným substrátem.

Nové výpustní zařízení a slovovací bort na sádce č. 1

Nové výpustní zařízení a slovovací bort na sádce č. 1

6. Doplnění příspěvků z měsíce února a března – zhotovení vrtu v objektu sádek

V současné době jsou dokončeny všechny práce týkající se zbudování vrtu a následného rozvedení vody do objektu sádek. Jelikož rozbor prvního odebraného vzorku vody neodpovídal svoji kvalitou našim požadavkům, probíhá v současné době čištění a odčerpávaní vrtu, aby bylo možné provést kontrolní rozbor vody a na jejím základě stanovit způsob jejího upotřebení.

Vrt v prostoru sádek MO

Vrt v prostoru sádek MO

Přívod vody z vrtu do sádky č. 1

Přívod vody z vrtu do sádky č. 1

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.