Shrnutí činnosti organizace – duben 2013

obrazekObdobí měsíce dubna bylo zajímavé především díky výlovům komorových rybníků MO a četným vysazováním rybích násad do rybářských revírů v naší péči. Dále stojí za zmínku především pokračující odchov plůdku mníka jednovousého a poloumělý výtěr candáta obecného v areálu sádek u Blatského rybníka.

1. Výlovy komorových rybníků MO

Během měsíce dubna proběhly výlovy pěti komorových rybníků patřících naší organizaci. Jednalo se o rybníky Pustý u Střelských Hoštic, kde byl komorován plůdek kapra obecného. Podařilo se slovit cca 6 500 kusů plůdku kapra v průměrné kusové hmotnosti 0,07 kg; veškerý výlovek byl použit k osazení chovných rybníků (Sedlo, Komora, Smiradice, Pořičí). Další dva výlovy proběhly na rybníčcích v Kraselově, kde se podařilo odchovat cca 200 ks násady candáta obecného a 300 ks násady amura bílého. Celá obsádka byla rovněž použita k dosazení rybochovných objektů. Další tradiční komora byla slovena ve Smiradicích, kde obsádku tvořil především plůdek lína, candáta a ostroretky. Získaný plůdek ostroretky a candáta byl použit k osazení mimopstruhových revírů v péči MO, plůdek lína byl vysazen na rybník Komora. Poslední výlov proběhl během posledního dubnového víkendu v Radkovicích, zde byla komorována především násada kapra, lína a generační ryby obou druhů. Získaná násada posloužila k osazení rybníka Pustý, V jamách a k dosazení Střely 2. Generační ryba kapra byla vysazena k přirozenému výtěru na rybníce v Jetišově. Zbylý výlovek lína byl použit k dosazení dalších chovných rybníků.

Plůdek ostroretky stěhovavé z rybníka Smiradice

Plůdek ostroretky stěhovavé z rybníka Smiradice

Plůdek ostroretky stěhovavé z rybníka Smiradice, detailní pohled

Plůdek ostroretky stěhovavé z rybníka Smiradice, detailní pohled

2. Vysazení ryb na revíry MO

V této časové dekádě došlo rovněž k osazování našich sportovních revírů v rámci zarybňovací povinnosti a ve výši zarybňovacího plánu. Jednalo se o vysazení následujících druhů ryb. Na mimopstruhové revíry byla vysazena násada candáta obecného v množství cca 600 ks a průměrné velikosti 20 cm, plůdek jelce tlouště v počtu 4 000 ks a ve velikosti cca 9 cm, plůdek ostroretky stěhovavé v počtu 4 000 ks a velikosti cca 6 cm a násady ostroretky stěhovavé v množství cca 1 000 ks a velikosti 15 cm. Pstruhové revíry byly v rámci zahájení sezóny osazeny především násadou sivena amerického v množství 200 kg a pstruha duhového v celkové hmotnosti 250 kg. Dále bylo rovněž započato s vysazováním násady pstruha obecného získaného vlastním odchovem na chovných kapilárách.

Násada pstruha obecného

Násada pstruha obecného

3. Odchov plůdku mníka jednovousého

Plůdek mníka jednovousého byl v první dekádě měsíce dubna přesazen ven na sádku č. 1, kde bude probíhat jeho další odchov přibližně do konce května v závislosti na klimatických podmínkách. O konečném výsledku odchovu budete informováni v dalších příspěvcích.

Nově zbudovaný přívod vody přes filtr do sádky č.1

Nově zbudovaný přívod vody přes filtr do sádky č.1

4. Poloumělý výtěr candáta obecného

K poloumělému výtěru byly použity vlastní generační ryby candáta obecného. Jako výtěrový substrát byla použita umělá výtěrová hnízda zhotovená z travního koberce. Jikernačky byly před vlastním výtěrem stimulovány jednorázovou dávkou kapří hypofýzy v množství 4 mg/kg živé hmotnosti. Vlastní výtěr probíhal na sádce č. 2 a v bazénech. Ryby se vytřely na 7 hnízd z celkových 10 použitých. Další odchov Car bude probíhat zhruba po dobu dvou měsících a o jeho výsledku budete průběžně informováni.

5. Odchov rychleného plůdku štiky obecné

Váčkový plůdek štiky obecné byl zakoupen od MO ČRS Písek v množství 50tis. ks a byl nasazen na žlaby do líhně. Bohužel v důsledku poruchy přívodu elektrického proudu došlo ke stoprocentnímu úhynu veškeré odchovávané obsádky, čímž vznikla škoda v souhrnné výši cca 3 500 Kč. Další Š0 bude dovezena z líhně v Nových Hradech a bude vysazena na rybníček do Pořičí a opět na žlaby. V důsledku výše zmíněné poruchy došlo v areálu líhně k opravě a revizi rozvodů veškeré elektroinstalace, která by měla dalším případným výpadkům již zabránit.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

1 | Ondra | před jedenácti roky

Mohu se zeptat, proč aktualizace stránek tak vázne,( .)

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.