Shrnutí činnosti organizace - květen 2011

Novinky z chodu místní organizace v měsíci květnu 2011, který se nesl v duchu vlastního odchovu rybích násad, kdy byl hlavním úkolem odlov a výtěr parmy.

1. Umělý výtěr parmy říční

Bezpochyby největší událostí v chodu naší organizace za měsíc květen byl opětovný umělý výtěr parmy říční. Generační ryby byly získány odlovem dne 10.5. za použití bateriového elektrického agregátu a tažných sítí. Celkem bylo získáno 29 ks generačních ryb, za což patří poděkování všem členům naší organizace, kteří se odlovu zúčastnili. Vlastní výtěr proběhl v ranních hodinách 11.5. v prostorech sádek u Blatského rybníka. Bohužel některé ♀♀ byly již vytřené, přesto se podařilo získat cca 45 000 ks jiker. Po oplození a odlepování byly jikry inkubovány v Zugských lahvích cca 5 dnů, poté byl vykulený váčkový plůdek přeplaven na žlaby. V současné době probíhá rozkrmování plůdku parmy říční na žlabech pomocí žábronožky solné. V první dekádě měsíce června bude plůdek přesazen na nově zrekonstruovanou sádku č. 2. Zde bude odchov probíhat cca 4 měsíce. Odchovaný plůdek bude použit na zarybnění revíru Jihočeského územního svazu. O novinkách z průběhu dalšího odchovu budete informování průběžně v dalších měsících.

Odlov generačních ryb el. agregátem

Odlov generačních ryb el. agregátem

Výběr generačních ryb ze sítě

Výběr generačních ryb ze sítě

Odlovené generační ryby

Odlovené generační ryby

Vlastní umělý výtěr

Vlastní umělý výtěr

Odběr spermatu

Odběr spermatu

Odlepování jiker

Odlepování jiker

2. Odchov plůdku mníka jednovousého ve venkovních bazénech

Doplnění článku z měsíce dubna o detailnější fotografie plůdku mníka z průběhu jeho vlastního odchovu.

Plůdek mníka jednovousého - detailní pohled

Plůdek mníka jednovousého – detailní pohled

Plůdek mníka jednovousého - celkový pohled

Plůdek mníka jednovousého – celkový pohled

3. Odchov plůdku lipana podhorního

Jak jsme Vás již informovali v článku z měsíce dubna vlastní odchov plůdku lipana podhorního bude probíhat na rybníce ve Sloučeni. Jelikož se naší organizaci díky prohlubující se spolupráci s umělou líhní ryb v Borové Ladě podařilo získat další plůdek lipana podhorního, bude odchov probíhat rovněž na sádkách v sádce č. 3. Lipan podhorní byl dovezen ve stádiu jikry v očních bodech a do vykulení inkubován na Rückel-Vackových aparátech v líhni organizace. Po vykulení byl váčkový plůdek umístěn, stejně jako plůdek získaný z vlastního výtěru, na odchovné žlaby, kde je v současné době rozkrmován tříděným zooplanktonem. V příloze přikládám fotografie z úprav na rybníce ve Sloučeni a záběry plůdku na odchovných žlabech.

Umělý přepad na přítoku do rybníka ve Sloučeni

Umělý přepad na přítoku do rybníka ve Sloučeni

Celkový pohled na dno rybníka ve Sloučeni po odbahnění

Celkový pohled na dno rybníka ve Sloučeni po odbahnění

Rozkrmený plůdek lipana na žlabech

Rozkrmený plůdek lipana na žlabech

4. Poloumělý výtěr kapra obecného

K výtěru byl použit vlastní odchovaný generační materiál. Vybrané generační ryby v počtu 2 ♀♀ a 4 ♂♂ byly v odpoledních hodinách dne 12.5. stimulovány k výtěru za použití hypofýzy. Aplikace proběhla v jedné souhrnné dávce (u jikrnaček 3 mg/kg u mlíčáků 1mg/kg). Takto připravené ryby byly k vlastnímu výtěru umístěny na předem upravenou sádku č. 1. Výtěr proběhl v brzkých ranních hodinách dne 13.5. Druhý den po výtěru byla sádka upuštěna a generační ryby odloveny. Odchov zde bude probíhat cca do poloviny července do stádia rychleného plůdku a za využití přirozené potravy. Rychlený plůdek kapra bude vysazen k dalšímu odchovu na vybrané rybníky a loven na jaře následujícího roku. V dalších měsících bude článek doplněn o fotografie.

Filtr na přítoku do sádky bránící vniknutí predátorů

Filtr na přítoku do sádky bránící vniknutí predátorů

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.