Shrnutí činnosti organizace – květen 2012

obrazekNejzajímavější aktuality spadající do měsíce května se týkají zejména odchovu ranných stádií ryb v objektu sádek MO. Dále proběhlo vysazení dalších druhů ryb do P a MP revírů v péči naší organizace.

1. Odchov Car na sádce č. 2 a vybraných rybnících

Odchov rychleného plůdku candáta obecného probíhá souběžně na rybnících Pustý, v Poříčí a na sádce č. 2. K odchovu je prozatím využíván výhradně tříděný zooplankton. Odchov bude pokračovat zhruba do konce měsíce června při plánované velikosti cca 4 cm. Získaná obsádka bude použita k osazení MP revírů do výše zarybňovacího plánu, příp. k odchovu ročka na rybnících MO.

2. Odchov Kr na sádce č. 3 a vybraných rybnících

Odchov rychleného plůdku kapra obecného pokračuje dle původního plánu na sádce č. 3. Jedná se o plůdek získaný výhradně z výtěru vlastních generačních ryb. Uvažované slovení nádrže je plánováno cca za 3 týdny v závislosti na klimatických podmínkách. K odkrmu plůdku kapra je využíván prachový zooplankton a prosetý šrot, který je aplikován pomocí plovoucích krmítek. Dále bylo koncem května dovezeno ještě další embryo kapra v počtu 30 tis. ks, které bylo vysazeno na soustavu rybníčků do Pořičí. Celý výlovek bude přesazen na vybrané chovné rybníky, kde bude probíhat další odchov.

Mobilní krmítko využívané k přikrmování K0

Mobilní krmítko využívané k přikrmování K0

3. Odchov plůdku mníka jednovousého na bazénech

Úspěšně zatím probíhá odchov plůdku mníka jednovousého na bazénech v areálu sádek MO. V průběhu měsíce května došlo k přelovení obsádky a vyčištění nádrží. Celý odchov bude ukončen cca do poloviny měsíce června. Část ryb bude použita k zarybnění našich sportovních revírů, zbylá část bude poskytnuta k další distribuci.

Plůdek mníka jednovousého na bazénu

Plůdek mníka jednovousého na bazénu

4. Odchov rychlené štiky obecné

Chov Šrse na rozdíl od loňského roku bohužel nepodařil. Hlavní příčinou vysokých ztrát během odchovu byla špatná kvalita dovezeného váčkového plůdku, což se potvrdilo nezávisle na sobě u více producentů, kteří použili stejný Š0. Celkově se podařilo odchovat pouze asi jen 700 ks Šr ve velikosti 8–10 cm, které byly bezezbytku vysazeny do sportovních revírů. Vzhledem k těmto negativním zkušenostem se na příští rok pokusíme zajistit váčkový plůdek od více producentů, aby se eliminovalo riziko případných ztrát.

5. Odchov plůdku lipana podhorního

Koncem měsíce května byl na líheň naší organizace přivezen z umělé líhně na Borové Ladě váčkový plůdek lipana podhorního v počtu cca 15 tis. ks. První fáze odchovu probíhá na žlabech v líhni, kde je plůdek lipana postupně rozkrmován žábronožkou a drobným planktonem. Tato etapa bude trvat cca 14–21dní v závislosti na rychlosti růstu a kvalitě vody v odchovných nádržích. Posléze bude plůdek vysazen do nově zrekonstruované sádky č. 1, kde bude pokračovat jeho další chov.

Plůdek lipana podhorního na žlabu

Plůdek lipana podhorního na žlabu

Napouštění sádky č. 1 přes filtr pro odchov lipana podhorního

Napouštění sádky č. 1 přes filtr pro odchov lipana podhorního

6. Odlov generačních parem elektrickým agregátem

Odchyt generačních ryb parmy říční za pomocí elektrického agregátu na soutoku Otavy s Volyňkou nebyl příliš úspěšný. I přes opakovanou snahu se nám bohužel nepodařilo odlovit vhodné ryby, které by bylo možné použít k umělému výtěru. Vždy se jednalo v případě ♀♀ o ryby vytřené nebo o ryby nepřipravené k výtěru. Všechny odlovené generační ryby včetně mlíčáků byly vráceny zpět do revíru Otava 4.

7. Vysazení ryb na revíry MO

Také v měsíci květnu proběhlo vysazení některých druhů ryb do našich rybářských revírů. Jednalo se zejména o 6 kg (300ks/kg)odkrmeného monté ve velikosti cca 15cm. Malí úhoři byli rovnoměrně vysazeni na Otavu 3 a 4. Dále byl v polovině měsíce května dovezen váčkový plůdek pstruha obecného v počtu 20 tis. ks. Plůdek byl po dobu 14 dnů úspěšně rozkrmen na žlabech v líhni MO a posléze vysazen do našich pstruhových revírů.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.