Shrnutí činnosti organizace – leden 2013

obrazek Měsíc leden patřil, mj. vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, co se týká událostí v chodu MO, k nejslabším obdobím. K nejzajímavějším událostem se řadí zejména vyčištění a oprava vrtu v areálu sádek. Dále se pokračovalo v rámci možností v drobných opravách a produkčních zásazích na rybochovných objektech.

1. Vyčištění vrtu v areálu sádek

Zhruba v polovině měsíce ledna proběhlo opětovné vyčištění a úprava vrtu zbudovaného v loňském roce v objektu sádek. Vyčištění vrtu zajistila firma p. Bečváře ze Řepice, která výstavbu vrtu realizovala. I po opětovném vyčištění a odčerpání vody prozatím kvalita vody neodpovídá potřebám umělé líhně. V současné době bude poslán vzorek vody k novému rozboru. Podle výsledků nového šetření bude rozhodnuto o dalším postupu v této problematice.

Kompresor k tlakovému vyčištění vrtu

Kompresor k tlakovému vyčištění vrtu

Odčerpávání vody z vrtu

Odčerpávání vody z vrtu

2. Sezónní práce na rybochovných objektech

Také během měsíce ledna pokračovaly drobné úpravy a produkční příprava rybníků. Jednalo se především o vysekání příbřežních porostů na rybníce Střela 2. Další práce na chovných rybnících spočívaly především ve zhotovení a obnovování prohlubní na komorových rybnících a zajištění optimálních průtoků.

Vysečení rákosu na rybníce Střela 2

Vysečení rákosu na rybníce Střela 2

3. Žádost o povolení kácení dřevin na hrázích rybníků

Na základě písemné žádosti proběhlo na hrázích rybníků Blatský a Střela 1 místní šetření ve věci povolení kácení dřevin. Jedná se o vyřezání hráze a vyčištění náhonu u rybníka Blatský a rozšíření příjezdové cesty a vyčištění bezpečnostního přepadu na rybníce Střela. Jednání se zúčastnili pracovníci Odboru životního prostředí MěÚ Strakonice a Svazu ochránců přírody ČR. Jakmile obdrží naše MO povolení, bude přikročeno k realizaci.

4. Oprava drobného síťařského náčiní

Během měsíce ledna proběhla tradičně také údržba oprava drobného nádobí a síťařského náčiní. Došlo k opravě a vypletení všech keserů, saků a přívlačí. Dále byly opraveny a upraveny vaničky a maltovníky, které se používají k nošení ryb.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.