Shrnutí činnosti organizace - listopad 2011

obrazekNovinky za měsíc listopad 2011 Nejzajímavější událostí měsíce listopadu je získání nových rybochovných objektů do správy naší místní rybářské organizace. Další novinky se týkají především technických úprav a zařizování nové kanceláře.

Novinky za měsíc listopad 2011 Nejzajímavější událostí měsíce listopadu je získání nových rybochovných objektů do správy naší místní rybářské organizace. Další novinky se týkají především technických úprav a zařizování nové kanceláře.

1. Získaní nových rybníků

V měsíci listopadu se podařilo získat do pronájmu dva nové rybníky. Jedná se o rybník Pustý ležící v katastrálním území Střelské Hoštice o výměře 1,14 ha a rybník v Radkovicích o výměře cca 0,50 ha. Doufáme, že tyto nově získané chovné rybníky umožní především zajistit jarní osazení pískovny Slaník z vlastních zdrojů, což se v předešlých letech nedařilo. Navýšení výměry našich rybochovných objektů přispěje rovněž ke zlepšení soběstačnosti organizace hlavně v produkci plůdku kapra a umožní intezivnější odchov především rychleného candáta a štiky.

Nově získaný rybník v Radkovicích

Nově získaný rybník v Radkovicích

2. Technické úpravy a zařizování nové kanceláře

Jak jste již byli informováni v příspěvku za minulý měsíc, podařilo se naší MO získat důstojnější prostory kanceláře a výdejny povolenek. Nové prostory byly vymalovány a byla zde položena nová podlahová krytina. V současnosti probíhá úklid kanceláře a chystá se stěhování ze starých prostor sokolovny. Nastěhování do nové kanceláře proběhne začátkem měsíce prosince, abychom mohli od 2. ledna začít s výdejem povolenek. Schránka na odevzdávání úlovkových listů za rok 2011 bude dále v provozu u vstupních dveří do sokolovny do 15.1. 2012. Od 1.1. 2012 bude možno odevzdávat úlovkové listy rovněž do nově zřízené schránky ve vestibulu bývalé budovy Telekomu, kde je umístěna naše nová kancelář. O úředních hodinách kanceláře v měsíci lednu 2012 budete informování v samostatném příspěvku na našich webových stránkách.

Vchod do nové kanceláře MO Strakonice

Vchod do nové kanceláře MO Strakonice

Budova nové kanceláře MO – pohled z Katovické ulice

Budova nové kanceláře MO – pohled z Katovické ulice

3. Zbudování sjezdu na rybníce Sedlo (Lipno)

Ve spolupráci se zemědělským družstvem ve Střelských Hošticích proběhla koncem měsíce listopadu výstavba chybějícího sjezdu na rybníce Sedlo. Dále byly odstraněny náletové dřeviny, vyčištěno dno a vysečeny bohaté příbřežní porosty orobince, čímž došlo k výraznému navýšení produkční plochy rybníka. V neposlední řadě se podařilo vyčistit všechny prameny napájející rybník, což částečně eliminuje přetrvávající problémy s nedostatkem vody.

Nově zbudovaný sjezd na rybníce Sedlo

Nově zbudovaný sjezd na rybníce Sedlo

Celkový pohled na vysečený rybník Sedlo

Celkový pohled na vysečený rybník Sedlo

4. Vysazení ryb na revíry MO

V měsíci listopadu proběhlo také dosazení chybějícího počtu násady lína obecného do výše zarybňovacího plánu pro rok 2011. Jednalo se o 1 000 ks o průměrné hmotnosti 0,1 kg. Násada lína byla vysazena konkrétně na tyto úseky Otavy 3: Stará řeka a pískovna Slaník.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.