Shrnutí činnosti organizace – listopad 2012

obrazek Také v tomto období se odehrála řada zajímavých událostí v chodu naší místní rybářské organizace. Především byly dokončeny výlovy našich chovných rybníků a s nimi spojené zarybnění sportovních revírů ve správě našeho rybářského spolku. Dále byly započaty stavebně technické práce na rybochovných objektech, které by měly vést k jejich efektivnějšímu využití. V neposlední řadě proběhly finální přípravy na plnohodnotné zapojení se do informačního systému Lipan umožňující centrální propojení databáze v rámci celého JčÚS.

1. Dokončení výlovů našich chovných rybníků

První sobotu v měsíci listopadu se uskutečnily poslední výlovy chovných rybníků MO ČRS Strakonice, konkrétně se jednalo o rybníky Střela 1 a 2. Výlovek z prvně uvedeného rybníka byl z větší části využit k pokrytí potřeb vánočního prodeje ryb, který se uskuteční v již klasickém termínu od 20. do 23. prosince v areálu sádek u Blatského rybníka. Menší část obsádky kapra v množství cca 300 kg posloužila k dosazení sportovního revíru Otava 4. Z vedlejších druhů ryb bylo do revíru Otava 4 z tohoto rybníku vysazeno cca 50 kg okouna a 50 kg bílé ryby, do revíru Otava 3 putovala část výlovku candáta v počtu cca 300 ks v kusové velikosti 20 – 25 cm. Slovený tržní candát byl částečně použit k doplnění stávajícího generačního hejna, zbytek byl poskytnut k další distribuci v rámci spolupráce s produkčními rybáři. Na Střele 2 byla slovena násada kapra, lína a amura, která byla použita jako obsádka chovných rybníků. Dále zde byl sloven roček candáta v počtu 1 000 ks, který byl poskytnut v rámci JčÚS, MO ČRS Vimperk.

Výlov rybníka Střela 1

Výlov rybníka Střela 1

Průběh prvního zátahu při výlovu rybníka Střela 1

Průběh prvního zátahu při výlovu rybníka Střela 1

Přebírka ryb - Střela 1

Přebírka ryb – Střela 1

Kapr obecný - barevná forma

Kapr obecný – barevná forma

2. Stavebně technické úpravy na rybochovných objektech

Za zmínku stojí především dokončení sjezdu na rybníce Sedlo 1, rozšíření a zpevnění nevyhovujícího stávajícího sjezdu na rybníce Střela 1, při kterém došlo rovněž ke zpevnění a rozšíření příjezdové cesty a k terénním úpravám plochy pro umístění nové boudy na tomto rybníce. V neposlední řadě bylo dokončeno nové přepouštění na soustavě rybníčků v Poříčí, které výrazně zlepšuje manipulaci s vodou na této soustavě. Dále bylo započato s terénními a úklidovými pracemi v areálu sádek MO.

Nově zbudovaný přepad mezi rybníčky v Poříčí

Nově zbudovaný přepad mezi rybníčky v Poříčí

3. Finální přípravy na vstup do IS Lipan

Jak již zaznělo v úvodu tohoto příspěvku, chystá se naše organice od 1. ledna 2013 k plnohodnotnému zapojení do IS Lipan. Bylo proto nutné vygenerovat potřebná data ze současného systému sloužícího k výdeji povolenek a poskytnout ho provozovateli nového softwaru, firmě UNICORN. Jelikož budeme muset některé úkony spojené s vracením povolenek provádět ještě ve starém systému, chtěli bychom na tomto místě požádat členy MO ke shovívavosti k případným komplikacím spojeným s výdejem povolenek. Budeme se snažit zajistit co nejrychleji optimální provoz tohoto nového systému. S novým informačním systémem Lipan byla také spojena nutnost zajistit rychlejší připojení na internet. Podařilo se nám zajistit nové připojení od firmy Starnet s.r.o, které bude přibližně pětkrát rychlejší než dosavadní, navíc bude o cca 6 000 Kč ročně levnější než internet od stávajícího poskytovatele.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.