Shrnutí činnosti organizace - prosinec 2011

obrazek Nejdůležitější událostí měsíce prosince je kompletní přestěhování kanceláře MO ČRS Strakonice do nových prostor. Další zajímavostí v tomto období bylo podání žádosti o náhradu škod vzniklé na rybách zvláště chráněnými živočichy (vydrou říční). A v neposlední řadě je nutné zmínit již tradiční vánoční prodej ryb.

1. Přestěhování kanceláře MO Strakonice

O nově získaných prostorách pro potřeby kanceláře naší místní rybářské organizace jste již byli poměrně obsáhle seznámeni v předcházejících příspěvcích za měsíc říjen a listopad. Začátkem měsíce prosince proběhlo kompletní přestěhování vybavení kanceláře na novou adresu v Katovické ulici č.p. 175 do prostor bývalé telekomunikační budovy. Dále bylo nutné zajistit připojení na internet a kompletní přeinstalování stávající výpočetní techniky s příslušenstvím, která je nezbytná k výdeji povolenek. Před vlastním zahájením výdeje povolenek byla také umístěna nová novinová schránka sloužící mj. jako sběrné místo úlovkových listů. Oproti prvním předpokladům byla z důvodu lepší dostupnosti umístěna ve venkovních prostorách nalevo od hlavního vchodu.

Umístění schránky před vstupem do budovy

Umístění schránky před vstupem do budovy

2. Podání žádosti o náhradu škod na rybách způsobených zvláště chráněnými živočichy

V měsíci prosinci se podařilo finalizovat administrativně značně náročné podání žádosti o náhradu škod na rybách, která vznikla vlivem zvláště chráněných živočichů (vydry říční) na rybochovných objektech naší MO. Součástí této žádosti byla také dvě místní šetření na postižených lokalitách. První šetření proběhlo za účasti zástupců referátu životního prostředí Městského úřadu Strakonice a potvrdilo výskyt vydry říční na všech nahlášených rybochovných objektech a tím i oprávněnost žádosti. Další šetření, na jehož základě bude zpracován odborný posudek, se uskutečnilo za účasti pracovnice Českého nadačního fondu pro vydru, který se touto problematikou zabývá. Také tato obhlídka uvedených rybníků prokázala přítomnost vydry říční, především na základě přítomného trusu a skluzů. Žádost doplněná o výsledky obou šetření, potřebná hospodářská evidence a patřičná fotodokumentace byla zaslána ke zpracování na Krajský úřad Jihočeského kraje. O výsledcích a případné finanční kompenzaci vzniklých ztrát budete informováni na webových stránkách MO.

Trus vydry říční: hráz rybníka Střela 2

Trus vydry říční: hráz rybníka Střela 2

Stopy vydry říční: dno vypuštěného rybníka v Jetišově

Stopy vydry říční: dno vypuštěného rybníka v Jetišově

Skluz vydry říční: na rybníce Střela 1

Skluz vydry říční: na rybníce Střela 1

3. Vánoční prodej ryb

Jak se stalo v posledních letech již tradicí, uskutečnil se také letos v termínu 20. až 23. prosince v prostorách objektu sádek u Blatského rybníka vánoční prodej ryb. Mezi již tradičně prodávané ryby patřili kapr a amur, které byly doplněny ještě o lína, tostolobika a štiku. Celkem bylo prodáno 3 500 kg kapra, 600 kg amura, 100 kg tostolobika, 50 kg lína a 20 kg štiky. Celkový výnos z letošního Vánočního prodeje ryb činil cca 275 000 Kč. Získaná částka bude beze zbytku investována do dalšího rozvoje naší organizace.

4. Nově zřízený sportovní úsek na rybářském revíru Otava 4

Od 1. ledna 2012 bude zřízen nový sportovní úsek v rámci rybářského revíru Otava 4. Úsek je ohraničen malým jízkem pod obcí Nový Dražejov a sahá až k jezu v obci Katovice. V tomto úseku je možno lovit pouze vláčením umělých nástrah nebo na umělou mušku s použitím háčků bez protihrotu nebo se zamáčknutým hrotem.

Pro zatraktivnění tohoto úseku bylo přistoupeno JČÚS k navýšení zarybňovacího plánu o 100 kg Pd o kusové hmotnosti min. 0,50 kg. O dalším navýšení stávajícího zarybňovacího plánu se bude dále jednat. Bližší podrobnosti o tomto úseku naleznete v soupisu mimopstruhových revírů na straně č. 44.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.