Shrnutí činnosti organizace - říjen 2011

obrazek Novinky v měsíci říjnu byly úzce spjaty s výlovy našich rybochovných objektů a následným zarybněním mimopstruhových revírů Otava 3 a 4. Další významnou novinkou je zajištění nových prostor kanceláře MO.

1. Výlovy chovných rybníků

V měsíci říjnu proběhly výlovy téměř všech hlavních chovných rybníků ve správě naší MO. Slovená obsádka byla použita k osazení revírů Otava 3 a 4 včetně pískoven Slaník a Sedlíkovice. Nadprodukce tržních ryb především kapra, amura, tolstolobika, lína a štiky byly převezeny do objektu sádek u Blatského rybníka a budou použity pro potřeby vánočního prodeje ryb. Výlovek plůdku a násad byl použit k následnému znovuosazení chovných rybníků. Potřeby vánočního prodeje se podařilo z vlastní produkce zajistit cca ze dvou třetin. Zbylé ryby především kapr výběr a tržní amur budou doplněny nákupem od soukromých subjektů. K dosazení rybníku Střela bude nutné dokoupit přibližně 3 000 ks K2. Nákup bude realizován v rámci JČÚS. Nedostatek vlastních násadových a tržních ryb byl způsoben úbytkem plochy rybochovných objektů (rybník Kalenice cca 3ha), zvyšujícím se tlakem rybožravých predátorů (zejména vydry říční, kormorána velkého, volavky popelavé, volavky bílé a norka amerického) a v neposlední řadě nevhodně zvolenými obsádkami na některých rybnících. Na základě těchto skutečností bylo výborem MO jednomyslně rozhodnuto požadovat náhradu škody vzniklé na rybách dle zákona č.115/2000 Sb., o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy na Krajském úřadě Jihočeského kraje.

Násada kapra obecného k osazení chovných rybníků Násada kapra obecného k osazení chovných rybníků

Násada lína obecného k vysazení do revírů Násada lína obecného k vysazení do revírů

2. Vysazení ryb na revíry MO

Celkově bylo na podzim vysazeno 7 900 kg kapra obecného o průměrné kusové hmotnosti 1,30 kg (konkrétně na Otavu 3 380 kg a na Otavu 4 410 kg), přičemž na Otavu 3 (pískovna Slaník) bylo vysazeno 500 kg K3 o průměrné kusové hmotnosti 1,20 kg již na jaře. Celkový zarybňovací plán pro kapra obecného byl tudíž překročen o 900 kg. Další vysazované druhy byly zastoupeny v těchto počtech: cejn velký 400 kg, okoun říční 50 kg, lín obecný 100 kg (průměrná kusová hmotnost 0, 15 kg), bílá ryba netříděná 1 000 kg, štika obecná 400 ks (průměrná kusová délka cca 25 cm), jelec jesen 25kg. Ostatní druhy ryb byly vysazovány průběžně během celého roku dle zarybňovacího plánu. V polovině měsíce října bylo rovněž provedeno osazení Novosedelského potoka obsádkou pstruha obecného v počtu 1 200 ks Po1.

Vysazování pstruha obecného Novosedelský potok Vysazování pstruha obecného Novosedelský potok

Obsádka pstruha obecného Novosedelský potok Obsádka pstruha obecného Novosedelský potok

3. Nová kancelář MO

V měsíci říjnu se podařilo zajistit nové prostory pro potřeby kanceláře MO v ulici Katovická č. p. 175 (TKB – Telekomunikační budova). Stávající kancelář v budově sokolovny v ulici Na Stráži nevyhovovala z pohledu umístění ve druhém patře bez možnosti využití výtahu a nedostatečným počtem bezplatných parkovacích míst. Nová kancelář je umístěna ve zvýšeném přízemí s možností využití bezbariérového přístupu (výtahová plošina). Za srovnatelné provozní náklady získala naše organizace důstojnější a téměř třikrát větší prostory. O zahájení provozu nové kanceláře a umístění sběrného boxu pro odevzdání úlovkových listů budete včas informováni.

4. Spolupráce s FROV JU

Počátkem tohoto měsíce byla naše MO oslovena Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Fakultou rybářství a ochrany vod o pomoc při spolupráci na práci zabývající se umělým výtěrem karase obecného. Pro potřeby tohoto zajímavého projektu bylo univerzitě poskytnuto 40 ks generačních ryb karase obecného. Naše organizace se tak aktivně zapojila do záchrany tohoto ustupujícího původního druhu našich vod.

5. Technické úpravy na sádkách MO

Pro snadnější manipulaci se slovenými rybami došlo začátkem měsíce října k zabudování oken do oplocení objektu sádek u Blatského rybníka. Mobilní rámy s uzamykatelnými okny umožňují s využitím rukávu přímé vysazení ryb do nádrží.

Mobilní rám s uzamykatelným oknem Mobilní rám s uzamykatelným oknem

6. Doplnění příspěvku z měsíce září drobné opravy na rybnících

Nově zbudovaný bezpečnostní přepad na rybníku Komora Nově zbudovaný bezpečnostní přepad na rybníku Komora

Nově zbudovaný bezpečnostní přepad na rybníku Komora - celkový pohled Nově zbudovaný bezpečnostní přepad na rybníku Komora – celkový pohled

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.