Shrnutí činnosti organizace – říjen 2012

obrazekMěsíc říjen se nesl v duchu výlovů většiny chovných rybníků naší rybářské organizace, a proto také většina událostí v tomto období s tímto tématem úzce souvisela. Výlovek z těchto rybochovných objektů byl použit převážně k zarybnění našich rybářských MP revírů. Rovněž byly započaty další sezónní práce na rybnících a na údržbě areálu sádek.

Výlov

Výlov

1. Výlovy chovných rybníků

Jak již bylo výše zmíněno, došlo v měsíci říjnu ke slovení většiny chovných rybníků naší MO. Během týdne se podařilo za pomoci několika málo členů převážně důchodového věku vylovit většinu menších rybníků sloužících převážně jako výtažníky. Téměř všechna slovená obsádka z těchto nádrží byla zakomorována a bude použita jako násada k dalšímu odchovu. Výlovy hlavních rybníků probíhaly tradičně vždy v sobotu a jejich výlovek byl použit k zarybnění sportovních revírů v péči naší MO. Celkem jsme z našich rybníků do revíru vysadili 7 785 ks kapra v celkové hmotnosti 8 050 kg, 1 794 ks lína o váze 200 kg, 1 000 ks cejna v hmotnosti 2 00 kg, 690 ks Ca1, 2 400 ks Š1, 5 200 ks bílé ryby v celkové hmotnosti 520 kg a 350 ks okouna v celkové hmotnosti 50 kg. Chybějící ryby byly vysazovány do výše zarybňovacího plánu z prostředků JčÚS v průběhu celého roku. Zbývající rybníky (Střela 1 a 2) budou podle plánu sloveny začátkem listopadu.

Výlov rybníka Blatský

Výlov rybníka Blatský

Tolstolobik bílý

Tolstolobik bílý

2. Vysazování ryb do revírů MO

V rámci kompenzace za pořádání rybářských závodů na našich pstruhových revírech proběhlo začátkem měsíce října vysazení 300 ks Si v hmotnosti 100 kg na revír Volyňka 1 nad rámec zarybňovacího plánu. Další vysazeným druhem byl pstruh potoční Po1 v počtu 1 500 ks, tato násada byla vypuštěna na pstruhový revír Novosedelský potok. V neposlední řadě je zde třeba zmínit vysazení 2 000 ks parmy říční ve velikosti cca 6 cm na revíry Otava 3 a 4.

Násada parmy říční

Násada parmy říční

3. Sezónní práce na rybochovných objektech

I během výlovů jsme pokračovali v údržbě a přípravě našich rybochovných objektů. Především došlo k výměně dluží u několika výpustních zařízení, což povede, doufejme, k efektivnějšímu nadržování vody a usnadní vlastní výlov rybníka. Z dalších prací je nutné zmínit vysečení, vystokování a vyvápnění soustavy rybníčků v Poříčí.

Napouštění rybníka Radkovický Dolní

Napouštění rybníka Radkovický Dolní

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.