Shrnutí činnosti organizace – říjen 2013

10.13_tn Toto období bylo již tradičně spojeno především s výlovy většiny chovných rybníků naší organizace. Získaný výlovek byl použit převážně k zarybnění našich MP revírů. Mladší kategorie vylovených ryb byly použity k opětovnému osazení chovných nádrží. Rovněž bylo započato s údržbou rybochovných objektů především s rekonstrukcemi výpustních zařízení.

 

  1. Výlovy chovných rybníků

Jak již bylo uvedeno v úvodu, došlo v měsíci říjnu ke slovení většiny chovných rybníků naší MO. Přes týden se podařilo za pomoci několika málo členů převážně důchodového věku vylovit většinu menších rybníků sloužících převážně jako výtažníky. Téměř všechna slovená obsádka z těchto nádrží byla zakomorována a bude použita jako násada k dalšímu odchovu. Výlovy hlavních rybníků probíhaly tradičně vždy v sobotu a jejich výlovek byl použit k zarybnění sportovních revírů v péči naší MO. Celkem jsme z našich rybníků do revíru vysadili 4 325 ks kapra v celkové hmotnosti 5 250 kg, 1 614 ks lína o váze 200 kg, 800 ks cejna v hmotnosti 160 kg, 760 ks Ca1, 898 ks Š1, 6 100 ks bílé ryby v celkové hmotnosti 700 kg a 1 250 ks okouna v celkové hmotnosti 150 kg. Chybějící ryby byly vysazovány do výše zarybňovacího plánu z našich rybochovných objektů (např. 10 000 ks Car, 600 ks Šr, 800 ks Po1) a z prostředků JčÚS v průběhu celého roku. Zbývající rybníky (Střela 1 a 2) byly podle plánu sloveny o druhém listopadovém víkendu. Ostatní chovné nádrže slouží jako komorové rybníky a budou sloveny na jaře 2014.

 

10.13_001

Výlov rybníka

 

10.13_002

Násada sumce velkého Blatský rybník

 

 

 

 

  1. Vysazování ryb do revíru MO

Také v měsíci říjnu jsme pokračovali ve vysazování především doplňkových druhů ryb dodávaných JčÚS. Jednalo se o tyto druhy: jelec jesen v počtu 5 000 ks v průměrné velikosti cca 10 cm, cejn velký v počtu 2 000 ks a hmotnosti 500 kg a v neposlední řadě o ročka lipan podhorního v počtu 2000 ks. Všechny výše zmíněné ryby byly rovnoměrně vysazeny na revíry Otava 3 a 4.

 

10.13_003

Vysazení ryb

 

10.13_004

Násada Lipana podhorního

 

  1. Sezónní práce na rybochovných objektech

I v průběhu výlovů jsme pokračovali v údržbě a opravě našich rybochovných objektů. Jednalo se především o rekonstrukci výpustního zařízení na rybnících Blatský a Pustý, které již byly v havarijním stavu. Dále pokračovalo zastřešování venkovních odchovných žlabů v areálu sádek.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.