Shrnutí činnosti organizace – srpen 2012

obrazekPřestože měsíc srpen patří tradičně, co se týče událostí, k nejchudším měsícům, byl tentokrát oživen zejména ichtyologickým průzkumem vědeckých pracovníků Povodí Vltavy na některých úsecích našich mimopstruhových revírů. Dále stojí za zmínku především vysazování ryb do sportovních revírů MO.

1. Ichtyologický průzkum na Otavě 4

Koncem měsíce srpna proběhl na vybraných úsecích rybářského revíru Otava 4 (úseky Katovice mezi jezem a mostem, Poříčí ústí Březového potoka do Otavy) ichtyologický průzkum pod záštitou Povodí Vltavy ve spolupráci s JČÚS a MO Strakonice. Jednalo se o kontrolní odlovy s využitím elektrického agregátu na vytipovaných lokalitách s apelem na výskyt letošního plůdku ryb. Přestože kompletní výsledky nejsou ještě známy z důvodu nutnosti určit některé odlovené jedince v laboratoři, byla dílčí zjištění velice zajímava a potvrdila reprodukci některých ohrožených druhů ryb, zejména střevle potoční, parmy říční a mřenky mramorované. S kompletními výsledky budete seznámeni v příspěvku za měsíc září.

Vybraný úsek Otava 4 v Katovicích

Vybraný úsek Otava 4 v Katovicích

Vlastní odlov s využitím elektrického agregátu

Vlastní odlov s využitím elektrického agregátu

Mřenka mramorovaná

Mřenka mramorovaná

Plůdek Parmy říční

Plůdek Parmy říční

2. Vysazení ryb do revírů MO

V průběhu měsíce srpna došlo také k zarybnění našich pstruhových a mimopstruhových revírů. Do pstruhových revírů Volyňky a Novosedelského potoka byla vysazena násada sivena amerického v množství 200 kg o průměrné kusové hmotnosti 0,30 kg. Dalším vysazovaným druhem byl sumec velký v celkovém počtu 1 000 ks o velikosti cca 12 cm, který byl vysazen na oba MP revíry (Otava 3, 4).

3. Kontrolní odlovy na chovných rybnících MO

Konec měsíce srpna byl vyhrazen především kontrolním odlovům na našich chovných nádržích s cílem posoudit zejména požadovaný růst a zdravotní stav všech obsádek. Z hlediska kondice a zdravotního stavu nebyla prozatím zjištěna žádná negativní skutečnost. Bohužel na některých rybních nebyl splněn požadovaný kusový přírůstek, což je způsobeno především silně zhuštěnými obsádkami a neúměrně vysokým zastoupením doplňkových ryb, především lína obecného a amura bílého.

Obsádka kapra obecného na rybníce Střela 2

Obsádka kapra obecného na rybníce Střela 2

4. Příprava sádek a odchovných nádrží k sádkování ryb

Po slovení všech odchovných nádrží v areálu sádek, došlo k jejich kompletnímu vystříkání a vysušení. Poté byly všechny nádrže desinfikovány páleným, případně chlorovým vápnem. V neposlední řadě dojde ještě k zabezpečení všech přítoků vody do nádrží, čímž by mělo dojít k eliminaci mechanického poškození všech přechovávaných ryb.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.