Shrnutí činnosti organizace – srpen 2013

obrazekTaké v tomto měsíci byla většina zajímavých událostí úzce spjata s ukončením odchovu raných stádií ryb a jejich následnému vysazení do revíru MO. Z dalších činností je potřeba zmínit především navážení a úklid obilí na příští krmnou sezonu a drobné sezónní práce na našich rybochovných objektech.

1. Ukončení odchovu plůdku lipana podhorního

V první dekádě měsíce srpna jsme byli vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a špatné kvalitě vody nuceni slovit rybník ve Sloučíně. Výlov probíhal na podložní síť a následně pod hrází. Celkově se podařilo vylovit cca 600 ks lipana podhorního v průměrné velikosti 10 cm. Veškerý dosažený výlovek byl vysazen do revírů Otava 4 a Volyňka 1.

2. Ukončení odchovu plůdku kapra obecného

I přesto že jsme na rybníčku v Pořičí provedli během měsíce července regulační odlovy s cílem snížit vysokou obsádku v této nádrži, byli jsme vhledem k nízkému sloupci vody a kyslíkovým deficitům také zde přinuceni k předčasnému slovení celé obsádky. Rovněž zde byla při výlovu použita podložní síť. Konečný výlovek i s předchozími odlovy činil cca 13 000 ks plůdku kapra v průměrné kusové hmotnosti cca 1,5 dkg. Slovená obsádka byla vysazena do rybníka v Jetišově, kde bude probíhat další odchov cca do dubna příštího roku.

3. Vysazování ryb do revíru MO

Také v měsíci srpnu probíhalo vysazování ryb do našich sportovních revírů. Vedle již zmíněného vysazení plůdku lipana podhorního stojí jistě za připomenutí především vysazení 100 kg trofejních pstruhů duhových v průměrné kusové hmotnosti 1,40 kg do revíru Otava 4 (sportovní úsek).

Překládání pstruha duhového

Překládání pstruha duhového

Vlastní vysazení pstruha duhového do revíru

Vlastní vysazení pstruha duhového do revíru

Pstruh duhový - detailní pohled

Pstruh duhový – detailní pohled

4. Sezónní práce a údržba rybochovných objektů

Jak již bylo v úvodu zmíněno, nejvíce práce bylo spojeno s navážením a úklidem obilí na příští krmnou sezónu. Jednalo se zhruba o 140 q pšenice, která byla uskladněna ve skladu na sádkách a v plechové boudě u rybníka Střela. Dále došlo na vypuštěných nádržích ve Sloučíně a v Pořičí k ochranému postřiku roundupem. Pokračovalo se rovněž v údržbě hrází našich chovných rybníků. Největší zásah byl nutný na rybnících v Jetišově a Radkovicích, kde došlo vlivem silného větru k vyvrácení několika stromů.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.