Shrnutí činnosti organizace – březen 2014

Shrnutí činnosti organizace – březen 2014

Měsíc březen se nesl především v duchu jarních výlovů. Sloveny byly komorové rybníky, jejichž obsádku tvořily převážně násadové ryby a plůdek k osazení našich chovných rybníků. Dále probíhala údržba a prořezávka hráze na rybníce Střela a drobné opravy v areálu sádek. Z práce místních skupin je potřeba zmínit údržbu rybníčků ve Sloučíně, v Pořičí a rybníku Komora. V neposlední řadě byl zahájen odchov rychleného plůdku mníka jednovousého, který byl ve stádiu rozplavaného embrya dovezen z umělé líhně na Borové Ladě.

1. Výlovy komorových rybníků

V měsíci březnu byly zahájeny výlovy našich komorových rybníků. Jednalo se o rybníky v Radkovicích a Kraselově. Hlavní lovenou rybou byla násada kapra a násada lína, které byly beze zbytku opět použity k osazení našich chovných rybníků (Pustý, Střela, V Jamách atd.). Z dalších ryb je možno zmínit násadu okouna říčního v množství 100 kg a ročka candáta obecného ve velikosti 15 – 20 cm v počtu cca 250 ks, které byly využity k zarybnění revíru Otava 4. Výlovy plůdkových komor jsou naplánovány na začátek měsíce dubna v závislosti na počasí.

 

03.14.001

Násada candáta obecného

 

 

03.14.002

Násada candáta obecného – detailní pohled

 

2. Údržba a prořezávka rybníka Střela

V první polovině měsíce března proběhla rovněž rozsáhlá údržba rybníka Střela. Došlo k prořezávce a vysečení celé hráze a k vyčištění břehových partií od odpadků. V neposlední řadě byl vyčištěn bezpečnostní přepad a došlo také k výměně prkének ve výpusti rybníka.

 

3. Práce místních skupin

Z práce místních skupin je potřeba zmínit především úklid a drobné opravy v areálu rybníčků v Pořičí, prořezávku hráze rybníčku ve Sloučíně a vysečení břehů na rybníce Komora. Na rybníce Komora došlo rovněž k zabezpečení přítoku proti úniku ryb.

 

03.14.003

Údržba areálu rybníčku v Pořičí

 

4. Odchov rychleného plůdku mníka jednovousého

Koncem měsíce března byl z umělé líhně na Borové Ladě přivezen rozplavaný váčkový plůdek mníka jednovousého v počtu cca 150 tis. ks. Odchov založený na využití přirozené potravy bude probíhat na rybníčku v Pořičí. Doba odchovu je naplánována cca do první poloviny června. O výsledku odchovu budete informováni v dalších příspěvcích.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.