Shrnutí činnosti organizace – březen 2015

Shrnutí činnosti organizace – březen 2015

Většina událostí v tomto období souvisela především s výlovy našich komorových chovných rybníků. Nadále se pokračovalo v opravách a údržbě rybochovných objektů v majetku MO. V neposlední řadě je potřeba zmínit také vysazování ryb do našich pstruhových a mimopstruhových sportovních revírů.

1. Jarní výlovy komorových rybníků

Díky příznivému počasí jsme započali již ve druhé dekádě měsíce března s výlovy komorových rybníků. Jednalo se rybníky Kojanovský, Radkovický dolní a Kraselov dolní. Výlovek tvořily násady především těchto druhů – kapr, lín, amur, které byly beze zbytku použity k osazení našich chovných rybníků. Zbytek komorových rybníků (Radkovický horní, Kraselov horní) bude vyloven počátkem měsíce dubna.

03.15.001

Násada kapra obecného a amura bílého

 

2. Údržba a rekonstrukce rybochovných objektů

I nadále jsme pokračovali s údržbou a drobnými opravami našich rybochovných zařízení. Jednalo se především o opravu přejezdu potoka na hráz rybníka Střela 2 a o vyhrnutí přívodní stoky na témže vodním díle. Rovněž i v tomto období probíhaly drobné opravy a údržba areálu sádek u Blatského rybníka.

 

3. Vysazení ryb do rybářských revírů

V měsíci březnu se rovněž započalo s vysazování ryb do našich rybářských revírů. Došlo k vysazení 600 kg kapra obecného v průměrné kusové hmotnosti 1,50 kg na revír Otava 4B (pískovna Slaník). Z dalších druhů bylo vysazeno 290 ks násady pstruha obecného ve velikosti cca 12 cm. Jednalo se o násadu získanou z našich chovných potoků.

 

4. Odchov plůdku mníka jednovousého

Ve druhé dekádě měsíce března jsme dovezli 100 tis. ks embrya mníka jednovousého z umělé líhně Borová Lada. Váčkový plůdek byl vysazen do rybníčku v Pořičí, ve kterém bude s využitím přirozené potravy probíhat další odchov. O výsledcích budete informováni v následujících příspěvcích.

03.15.002

Plůdek mníka jednovousého

 Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.