Shrnutí činnosti organizace – červenec 2014

Shrnutí činnosti organizace – červenec 2014

I v měsíci červenci pokračoval odchov raných stádií vybraných ryb. Jednalo se především o plůdek kapra obecného, lipana podhorního, parmy říční a sumce velkého. Vzhledem k vysokým ztrátám na rybích obsádkách, které byly způsobeny rybožravými predátory, došlo i v letošním roce k podání žádosti o náhradu škody na rybách způsobených zvláště chráněnými živočichy. Nadále se rovněž pokračovalo v údržbě a drobných opravách sádek a sezónních pracích na rybnících.

1. Odchov rychleného plůdku sumce velkého

Začátkem měsíce července bylo dovezeno z Výzkumného ústavu rybářského ve Vodňanech 10 tis. ks embrya sumce velkého. Odchov rychleného plůdku bude probíhat cca šest týdnů v sádce č. 1 s využitím přirozené potravy (tříděný zooplankton). S výsledky odchovu budete seznámeni v příštím příspěvku. 

07-14-001

Plůdek sumce velkého

 

2. Odchov plůdku kapra obecného

Jak jste již byli informováni v příspěvku za měsíc červen, probíhá na sádce č. 3 odchov plůdku kapr. K odchovu je využíván jemný zooplankton a obilný šrot. Do současné doby bylo odloveno cca 2 000 ks Kr  ve velikosti 3 – 4 cm. Doba odchovu je stanovena cca do konce měsíce srpna.

07-14-002

Odlov rychleného plůdku kapra obecného

 

07-14-003

Rychlený plůdek kapra obecného

 

3. Odchov plůdku lipana podhorního

Odchov plůdku lipana podhorního probíhá i nadále na přírodním koupališti v obci Dravkov.
Plůdek vykazuje dobrý zdravotní stav i kondici a v současné době je ve velikosti 6 – 8 cm. Výlov nádrže je naplánován na konec měsíce září. O výsledku odchovu budete informováni.

4. Odchov plůdku parmy

Také odchov plůdku parmy pokračuje dle stanoveného plánu. Parmičky jsou přikrmovány planktonem a granulemi pro plůdek kapra. Ryby jsou v současné době ve velikosti cca 6 cm. Ukončení odchovu je stanoveno zhruba na polovinu měsíce září v závislosti na klimatických podmínkách.

07-14-004

Plůdek parmy říční

 

5. Podání žádosti o náhradu škod na rybách

S ohledem na stále vzrůstající ztráty na rybích obsádkách na našich rybochovných zařízeních způsobené vydrou říční bylo opětovně podáno uplatnění náhrady škod na Krajský úřad Jihočeského kraje. Součástí žádosti byly také výsledky místního šetření a odborný posudek, který pro naši MO zpracovává Nadační fond pro vydru sídlící v Třeboni. O výsledcích a finanční kompenzaci budete informování v následujících příspěvcích. S ohledem na výsledky minulých žádostí můžeme očekávat kompenzaci ve výši 40 – 50 tis. Kč.

6. Sezónní práce a údržba rybochovných zařízení

Rovněž v měsíci červenci pokračovaly drobné opravy a údržba našich rybochovných zařízení včetně údržby areálu sádek u Blatského rybníka. Jednalo se především o opravu manipulační plochy mezi bazény v areálu sádek.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.