Shrnutí činnosti organizace – duben 2014

Shrnutí činnosti organizace – duben 2014

V měsíci dubnu proběhly výlovy zbylých plůdkových rybníků a byly dosazeny všechny chovné rybníky v péči MO. Započalo se s odchovem rychleného plůdku štiky obecné a proběhl také poloumělý výtěr candáta obecného. Dále pokračoval odchov mníka jednovousého. Rovněž byly osazeny naše sportovní revíry pstruhem duhovým.

1. Výlovy plůdkových rybníků

V první dekádě měsíce dubna se uskutečnily poslední dva výlovy plůdkových rybníků. Jednalo se o Jetišovský rybník a rybník ve Smiradicích. Na rybníce v Jetišově bylo dosaženo velmi uspokojivého výsledku, když celkový výlovek činil cca 105. tis ks K1 v průměrné kusové hmotnosti cca 1,5 dkg. Slovený plůdek posloužil k osazení našich chovných rybníků a cca 75 tis. ks bylo poskytnuto k další distribuci se ziskem cca 40 tis. Kč. Na rybníce ve Smiradicích, kde byl dovezený plůdek pouze komorován, bylo dosaženo ukazatele přežití pouze cca 10%.

04.14.001

Plůdek kapra obecného

 

2. Odchov plůdku štiky obecné

Odchov plůdku štiky obecné započal 1. dubna, kdy bylo dovezeno 50 tis. ks váčkového plůdku z umělé líhně v Nových Hradech. Polovina dovezeného embrya byla vysazena k odchovu násadové štiky na rybníky Pustý a Sedlo. Zbylých 25 tis. ks posloužilo k odchovu rychlené štičky na sádce č.1. Odchov probíhal po dobu 17 dní s využitím přirozené potravy. Výlovek činil cca 7 500 ks Šr v průměrné velikosti 5 cm. Většina slovené štiky posloužila k osazení mimopstruhových revírů Otava 3 a 4. Zbylých cca 1 000 ks bylo vysazeno na rybník Blatský.

 

3. Poloumělý výtěr candáta obecného

K poloumělému výtěru bylo použito celkově 22 ks generačních ryb v poměru 12♀♀ a 10♂♂. Výtěr probíhal na sádce č. 2 na výtěrová hnízda z umělé traviny. Výtěr byl u ryb stimulován kapří hypofýzou v dávce 3 – 4 mg/kg ryby. Celkově se podařilo vytřít na 9 hnízdech. Další odchov rychleného candáta bude probíhat na sádkách a na rybníčku v Pořičí. O výsledku odchovu budete informováni v následujících novinkách.

04.14.002

Hypofyzace generačních ryb candáta

 

4. Vysazení ryb do rybářských revírů

Jednalo se především o pstruha duhového v množství 200 kg a průměrné kusové hmotnosti 0,30 kg; který byl vysazen do revíru Volyňka 1, a o 100 kg trofejního pstruha duhového, který byl vysazen do revíru Otava 4 (sportovní úsek Nový Dražejov – Katovice). Z dalších ryb byl vysazen pstruh potoční v počtu cca 1 500 ks ve velikosti 16 – 18 cm, který byl odchován na potocích MO.

04.14.003

Trofejní pstruh duhový

 

5. Údržba rybochovných objektů

Také v měsíci dubnu se pokračovalo v údržbě rybochovných objektů a v drobných opravách v areálu sádek u Blatského rybníka.

 

Ing Jan Šampalík

Komentáře

1 | Eva @ | před desíti roky

dotaz

Prý jste asi před měsícem opět nasadili pstruhy duhové do Katovic. Mohli by jste prosím zdělit 1400 členům organizace, proč se tato informace neobjevila na vašem vebu v nasazení. Doufám, že to věděl alespoň pan Voldřich, Vlk a Novotný.

reagovat

2 | S.Kovář @ | před devíti roky

VČS MO ČRS

Rád bych věděl, kdy bude VČS MO ve Strakonicích? Bude to na vašich stránkách?

reagovat

3 | Petr Vrána @ | před devíti roky

Dobrý den.
Výroční schůze bude 7. března od 8:45 hodin. Je to první informace na infoletáku který jste dostal minulý týden při výdeji povolenky.

reagovat

4 | S.Kovář @ | před devíti roky

[3] Petr Vrána: Díky za odpověď. Ten infoleták jsem jaksi někam založil a pak hledal na vašich stránkách. Omlouvám se.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.