Shrnutí činnosti organizace – duben 2015

Shrnutí činnosti organizace – duben 2015

Začátek měsíce dubna byl úzce spjat s dokončením jarních výlovů našich komorových rybníků. Z dalších činností je potřeba připomenout především odchov raných stádií ryb (mník jednovousý, štika obecná, candát obecný) a vysazování násad do našich sportovních rybářských revírů. V neposlední řadě se pokračovalo s údržbou a drobnými opravami rybochovných objektů v péči MO.

1. Jarní výlovy komorových rybníků

V první dekádě měsíce dubna došlo k dokončení výlovů zbylých komorových rybníků (Kraselov horní, Radkovický horní). Výlovek tvořil především plůdek kaprovitých ryb a dravých ryb (kapr obecný, amur bílý a candát obecný). Většina slovených ryb byla použita k osazení našich chovných rybníků. Získaný přebytek byl použit k osazení našich sportovních revírů, popřípadě nabídnut k další distribuci.

 

2. Odchov rychleného plůdku štiky obecné

K odchovu rychleného plůdku štiky obecné byly využívány rybníčky v Pořičí a sádka č. 1. Celkově bylo nasazeno 70 tis. ks embrya, které bylo dovezeno z umělé líhně rybářství Nové Hrady a z líhně MO ČRS Písek. K odchovu byl využíván tříděný zooplankton. Výlov proběhl cca po 17 dnech. Celkově se podařilo odchovat 11 tis. ks Šrv velikosti cca 5 – 6 cm. Veškerý získaný výlovek byl použit k osazení našich MP revírů a chovných rybníků.

 

3. Poloumělý výtěr candáta obecného

Ve druhé polovině měsíce dubna již tradičně proběhl na sádkách u Blatského rybníka poloumělý výtěr candáta obecného s využitím výtěrových hnízd z umělé traviny a s použitím hormonální stimulace. Celkově bylo k výtěru vyselektováno 22 ks generačních ryb. Podařilo se vytřít ryby na 8 hnízdech. Zhruba po 5 – 6 dnech od výtěru byla hnízda přesazena do vhodných nádrží k dalšímu odchovu. O výsledcích odchovu budete informováni v následujících příspěvcích.

 

4. Vysazení ryb do rybářských revírů

Také v tomto měsíci jsme pokračovali s vysazováním ryb do rybářských revírů v péči naší MO. Jednalo se především o vysazení násad lososovitých ryb Pd a Si do pstruhových revírů (Novosedelský potok, Volyňka). Z dalších vysazení proběhlo vysazení plůdku jelce tlouště a podoustve říční do mimopstruhových revírů (Otava 3 a 4). Z dalších vysazených ryb zmiňme ještě rychlený plůdek štiky obecné a ročka candáta. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách v sekci Násady.


04.15.001

Násada sivena amerického

 

04.15.002

Násada candáta obecného

 

5. Údržba rybochovných objektů

Také v tomto období pokračovala údržba a drobné opravy rybochovných zařízení a areálu sádek. Probíhaly především údržby bezpečnostních přepadů a výpustních zařízení.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.