Shrnutí činnosti organizace – květen 2014

Shrnutí činnosti organizace – květen 2014

Období měsíce května bylo poměrně bohaté na zajímavé události v chodu MO. V první dekádě tohoto časového období proběhly rybářské závody na pískovně Slaník, které byly pojaty jako oslava 120. let od založení místní rybářské organizace. Z dalších zajímavostí zmiňujeme také vysazování ryb do našich rybářských revírů.  V neposlední řadě je potřeba zmínit odlov a umělý výtěr parmy říční. Dále samozřejmě pokračoval odchov plůdku mníka jednovousého a candáta obecného.

1. Rybářské závody pískovna Slaník

V termínu 8. a 10. května proběhly na pískovně Slaník rybářské závody, nejprve pro děti a později i pro dospělé rybáře. Závody byly pojaty jako oslava 120. let založení místní rybářské organizace. Bližší informace včetně výsledkových listin a fotografií naleznete v sekcích Dokumenty a Fotogalerie.

 2. Vysazení ryb do rybářských revírů

Také v měsíci květnu probíhala četná vysazení ryb do našich rybářských revírů. Jednalo se především o vysazení 400 kg kapra obecného na mimopstruhový revír Otava 4B (pískovna Slaník). Z další vysazovaných druhů je potřeba zmínit 3 000 ks ročka lipana podhorního v průměrné velikosti cca 15 cm, který byl vysazen do revírů Otava 4 a Volyňka 1, čtvrtročka pstruha obecného v počtu 40 000 ks, který byl nasazen na pstruhový revír Volyňka 1, a rovněž 2 400 ks rozkrmeného úhoře říčního, který byl rozesazen na Otavu 3 a 4.

 

05.14.001

Roček lipana podhorního

 

3. Odlov a výtěr parmy říční

Koncem měsíce května se uskutečnil odlov generačních ryb parmy říční na soutoku Volyňky s Otavou s využitím elektrického agregátu. Odlov probíhal ve spolupráci se Střední rybářskou školou ve Vodňanech a s MO ČRS Písek. Celkově bylo odloveno 24 ks ryb v poměru (10♀♀ a 14 ♂♂), z těchto ryb se podařilo vytřít 3 ks ♀♀ a 6 ks ♂♂. Dohromady bylo získáno cca 50 000 ks oplozených jiker, které byly inkubovány na zugských lahvích v prostorách naší umělé líhně. Všechny odlovené generační ryby byly neprodleně po umělém výtěru bezezbytku navráceny do příslušného rybářského revíru. O výsledcích dalšího odchovu budete informování v následujících měsících.

 

05.14.002

Generační ryby parmy říční

 

05.14.003

Anesteze generačních ryb

 

05.14.004

Vlastní umělý výtěr

 

05.14.005

Odebrané sperma

 

4. Odchov rychleného plůdku candáta

I nadále pokračoval odchov rychleného plůdku candáta obecného na sádkách u Blatského rybníka a na rybníčcích v Pořičí. K odchovu je využívána přirozená potrava, především tříděný zooplankton. Výlov chované obsádky je naplánován cca na polovinu měsíce června.

5. Odchov plůdku mníka jednovousého

Nadále pokračuje odchov plůdku mníka jednovousého na rybníčku v Pořičí. Také tento odchov využívá především přirozené potravy. S výsledky odchovu, který bude pravděpodobně ukončen v první polovině měsíce června, budete také seznámeni.

6. Údržba rybochovných objektů

I v tomto období pokračovala údržba chovných rybníků a areálu sádek. Jednalo se především o sečení hrází a údržbu bezpečnostních přepadů na rybnících. Dále se pokračovalo v drobných úklidových pracích v prostorách sádek u Blatského rybníka.

 

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.