Shrnutí činnosti organizace – květen 2015

Shrnutí činnosti organizace – květen 2015

Měsíc květen byl zajímavý především z hlediska odchovu raných stádií ryb na našich rybochovných zařízeních. Proběhl odlov a umělý výtěr parmy říční. Uskutečnilo se několik vysazení ryb do našich pstruhových i mimopstruhových revírů a i nadále se pokračovalo v údržbě rybochovných zařízení v majetku MO

1. Odchov rychleného plůdku candáta obecného

Odchov plůdku candáta obecného probíhá na sádkách u Blatského rybníka, s využitím přirozené potravy především tříděného zooplanktonu. Odchov bude probíhat cca 6 – 8 týdnů do velikosti 4 –5 cm. O výsledcích odchovu budete informováni v následujících příspěvcích.

 

2. Odchyt a umělý výtěr parmy říční

Také v letošním roce se uskutečnil odchyt a následný umělý výtěr generačních ryb parmy říční v našich sportovních mimopstruhových revírech. Odlov probíhal ve spolupráci se Střední rybářskou školou ve Vodňanech. Celkově se během dvou odlovů podařilo odlovit 14♀♀ 20 ♂♂ a z těchto ryb se podařilo vytřít 4 ♀♀ a 8♂♂. Celkově jsme získali cca 60 tis. oplozených jiker. Všechny odlovené generační ryby byly neprodleně po umělém výtěru vráceny do příslušného rybářského revíru. 

 

05.15.001

Odlepkování oplozených jiker parmy říční

 

05.15.002

Inkubace jiker na Zugských lahvích

 

3. Vysazení ryb do rybářských revírů

I v tomto období proběhla četná vysazení ryb do rybářských revírů v péči naší MO. Uskutečnilo se vysazení rozkrmeného úhoře říčního do revírů Otava 3 a 4 v počtu 3 tis. ks a v kusové velikosti cca 12 – 15 cm. Dále byl vysazen lipan podhorní do revírů Otava 4 a Volyňka 1 ve velikost cca 14 cm a v množství 3 tis. ks. V neposlední řadě je potřeba zmínit vysazení rychleného plůdku candáta obecného v počtu 15 tis ks. a velikosti cca 3 cm.

 

05.15.003

Rozkrmený úhoř říční

 

4. Práce a údržba rybochovných objektů

Probíhala nadále údržba a drobné opravy rybochovných zařízení. Začalo se již rovněž s pravidelným přikrmováním obsádek našich chovných rybníků.

Ing. Jan Šampalík
 

 

 

 

 

Komentáře

1 | Ondra @ | před devíti roky

Dopnění dokumentů

Mohu se zeptat proč se přestaly publikovat veškeré dokumenty o činnosti organizace v měsíčním intervalu, případně prosím o doplnění zápisů z výborové schůze.
Nebo se v organizaci nic neděje.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.