Shrnutí činnosti organizace – leden 2014

Shrnutí činnosti organizace – leden 2014

Většina zásadních událostí v tomto časovém období souvisela s výroční členskou schůzí, která proběhla již 18. ledna 2014 ve velkém sále místní sokolovny. S bližšími podrobnostmi o průběhu a výsledcích VČS a obsahu usnesení budete informováni prostřednictvím zápisu, který bude k nahlédnutí v sekci Dokumenty a zápisy.
Další zajímavosti byly spojeny s údržbou rybochovných zařízení. Významnější akce proběhla koncem měsíce na Střele, kde došlo ke zpevnění a úpravě propadlého sjezdu do loviště. V neposlední řadě je třeba zmínit finalizaci žádosti o uplatnění škod způsobené vydrou říční. Celkové náhrady pro naši organizaci za období červen – prosinec 2013 dosáhly výše 46 000 Kč.

1. Výroční členská schůze

Výroční schůze, která proběhla 18. ledna 2014 ve velkém sále sokolovny, byla rovněž schůzí volební. Došlo ke kompletní obměně výboru včetně vedení organizace. Dále došlo k obměně ve složení komise pro přejímku rybích násad a dozorčí komise. Bližší podrobnosti z výroční členské schůze včetně usnesení budou k nahlédnutí ve sekci Dokumenty a zápisy na našich webových stránkách a v tištěné podobě ve vývěsních skříňkách MO.


2. Oprava sjezdu na rybníce Střela

Při příležitosti zimování tohoto rybníka proběhla také plánovaná oprava propadlého sjezdu do loviště. Sjezd byl zbaven naplaveného bahna a zpevněn několika fůrami kamene. V dalším období (únor – březen) bude rybník dezinfekčně vyvápněn a bude zde provedeno vysečení a prořezávka hráze.


3. Sezónní údržba rybníka Pustý

Také na rybníce Pustý probíhaly v měsíci lednu sezónní práce. Jednalo se především o vysekání zarostlých okrajů rybníka a vyčištění hráze a bezpečnostního přepadu. 

01.14.001

Údržba břehů rybník Pustý

 

01.14.002

Údržba odtokové stoky rybník Pustý

 

01.14.003

Údržba vývařiště rybník Pustý

 


4. Dokončení žádosti o náhradu škod na rybách

Počátkem měsíce ledna se podařilo dokončit podání žádosti včetně odborného posudku týkajícího se škod na rybích obsádkách způsobeného zvláště chráněnými živočichy (vydra říční). Naší místní organizaci byla přiznána finanční kompenzace v celkové výši 46 000 Kč.

01.14.004

Oprava Bezpečnostní přepadu Sedlo 2 (doplnění předchozích příspěvků)

 

Ing. Jan Šampalík

 

Komentáře

1 | Jasom @ | před desíti roky | www.jasom.net

Pochvala

Krásne vyčistené, žiadne plastové flaše, pastva pre oči.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.