Shrnutí činnosti organizace – leden 2015

Shrnutí činnosti organizace – leden 2015

Začátek roku 2015 byl především spojen se zapojením naší MO do IS Lipan, ve kterém probíhá výdej povolenek k lovu ryb a je v něm zpravována databáze naší členské základny. Dále je jako každoročně zimní období využíváno k prořezávkám hrází našich rybníků (Jetišov, Pořičí). V neposlední řadě došlo k revizi a opravám nářadí a náčiní v majetku organizace.

1. Zapojení naší MO do IS Lipan

Od 1. ledna 2015 se naše místní rybářská organizace plnohodnotně zapojila do IS Lipan, ve které probíhá výdej povolenek, a je v něm vedena databáze naší členské základny. Jelikož probíhají některé úkony spojené s vracením povolenek ještě ve starém systému, chtěli bychom na tomto místě požádat členy MO o shovívavost k případným komplikacím spojeným s výdejem povolenek. Budeme se snažit zajistit co nejrychleji optimální provoz tohoto nového systému. S novým informačním systémem Lipan byla také spojena nutnost zajistit rychlejší připojení k internetu a inovovat stávající výpočetní techniku.

 

2. Prořezávky hrází rybníků

Na základě získaných povolení proběhli na rybnících v Poříčí a v Jetišově prořezávky hrází a okolí rybníků. Zároveň došlo k úklidu a vysečení odtokové stoky (Poříčí) a prostoru kolem skladu krmení (Jetišov).

 

01.15.003

Vysečená hráz rybníka Horní Radkovický v Jetišově

 
01.15.002

Prořezané porosty na rybníce Horní Radkovický

 

01.15.001

Vyčištěná odpadní stoka na rybníku v Pořičí

 

3. Oprava a údržba nářadí a náčiní

V neposlední řadě došlo rovněž k revizi stavu nářadí a náčiní na sádkách a následně k jejich opravám. Jednalo se především o motorové pily, křovinořezy a rotační sekačku. I nadále se pokračuje v opravách sítí a síťařského náčiní.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.