Shrnutí činnosti organizace – listopad 2014

Shrnutí činnosti organizace – listopad 2014

V měsíci listopadu došlo k vylovení zbylých chovných rybníků v péči naší místní rybářské organizace. Podařilo se také zajistit vysazení 1 000 kg kapra ze zdrojů JčÚS nad rámec zarybňovacího plánu. Z dalších událostí je nutné zmínit opětovné žádání o uhrazení zjištěných škod na rybích obsádkách rybožravými predátory (vydra říční). V neposlední řadě proběhla revize a inovace zabezpečení objektu sádek u Blatského rybníka a byla prohloubena již fungující spolupráce s Policií ČR.

1. Dokončení výlovů našich rybníků

První listopadovou sobotu proběhly výlovy rybníků ve Smiradicích a v Pořičí. Jednalo se o výtažníky a veškerá získaná násada byla opětovně použita k osazení našich chovných rybníků. V polovině měsíce se uskutečnily výlovy rybníků na Střele. Výlovek s rybníka Střela 1 bude použit s výjimkou candáta pro potřeby vánočního prodeje, který se uskuteční již v klasickém termínu od 20. do 23. prosince v areálu sádek u Blatského rybníka. Jedná se cca o 5 000 kg kapra v průměrné kusové hmotnosti cca 3,60 kg; 300 kg amura a 150 kg tolstolobika. Získaná obsádka candáta obecného byla použita k doplnění generačního hejna, zbytek cca 60 kg byl vysazen do revíru Otava 4. Na Střele 2 byla slovena násada kapra, amura, lína a candáta, která byla použita jako obsádka chovných rybníků.

11.14.001

Výlov rybníka Střela- sháňka ryb

 

11.14.002

Výlov rybníka Střela- zátah

 

11.14.003

Výlov rybníka Střela- přebírka ryb

 

11.14.004

Výlov rybníka Střela- vážení ryb

 

11.14.005

Výlov rybníka Střela- nakládka ryb

 

2. Vysazení ryb do rybářských revírů

Jak již bylo zmíněno v úvodu, podařilo se zajistit ze zdrojů JčÚS 1 000 kg kapra obecného v průměrné kusové hmotnosti cca 1,50 kg nad rámec zarybňovacího plánu. Získaná násada byla vysazena na revíry Otava 4B (pískovna Slaník) a Otava 4 (Podskalí).

 

3. Podání žádosti o náhradu škod na rybách

S ohledem na stále vzrůstající ztráty na rybích obsádkách na našich rybochovných objektech způsobené vydrou říční bylo opětovně podáno uplatnění náhrady škod na Krajský úřad Jihočeského kraje. Součástí žádosti byly také výsledky místního šetření a odborný posudek, který pro MO zpracovává Nadační fond pro vydru sídlící v Třeboni. O výsledcích a finanční kompenzaci budete informování v následujících příspěvcích. Koncem měsíce října se podařilo administrativně dokončit opětovné podání za první polovinu roku 2014 žádosti o náhradu škod na rybách způsobených vydrou říční. Naší organizaci byla přiznána náhrada v celkové výši cca 42 000 Kč.

 

 4. Údržba areálu sádek

S ohledem na zvýšenou bezpečnost sádkovaných ryb a majetku MO proběhla v měsíci listopadu revize a inovace stávajícího zabezpečení areálu sádek u Blatského rybníka. Navíc byla prohloubena již fungující spolupráce s policií ČR. Z dalších věcí se podařilo dokončit zastřešení prostoru sloužícího pro zpracování ryb.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.