Shrnutí činnosti organizace – říjen 2014

Shrnutí činnosti organizace – říjen 2014

Toto období bylo již tradičně spjato především s výlovy většiny našich chovných rybníků. Získaný výlovek byl použit převážně k zarybnění mimopstruhových revírů v péči MO. Mladší kategorie vylovených ryb sloužily k opětovnému osazení chovných nádrží. Probíhalo rovněž vysazování doplňkových druhů ryb ze zdrojů JčÚS. Pokračovalo se také samozřejmě v sezónních pracích na rybochovných objektech.

1. Výlovy chovných rybníků

Jak již bylo uvedeno v úvodu, proběhly v měsíci říjnu výlovy většiny chovných rybníků naší MO. Přes týden se podařilo za pomoci několika málo členů převážně důchodového věku slovit většinu menších rybníků sloužících zejména k odchovu násad. Téměř všechna získaná obsádka z těchto nádrží byla zakomorována a bude sloužit jako obsádka k dalšímu odchovu. Výlovy hlavních rybníků probíhaly tradičně vždy v sobotu a jejich výlovek byl použit k zarybnění sportovních revírů v péči naší MO. Celkem jsme z našich rybníků do revíru vysadili 7 567 ks kapra v celkové hmotnosti 9 150 kg, 2 490 ks lína o váze 253 kg, 700 ks cejna v hmotnosti 200 kg, 95 ks Ca2–3 v hmotnosti 60 kg, 335 ks Š1, 5 250 ks bílé ryby v celkové hmotnosti 550 kg a 700 ks okouna v celkové hmotnosti 100 kg. Chybějící ryby byly vysazovány do výše zarybňovacího plánu z našich rybochovných objektů (např. 10 000 ks Car, 12 000 ks Šr, 5 000 Mnr) a z prostředků JčÚS v průběhu celého roku. Zbývající rybníky (Střela 1,2, Smiradice, V Jamách) budou podle plánu sloveny v měsíci listopadu. Ostatní chovné nádrže slouží jako komorové rybníky a budou vyloveny na jaře příštího roku.

10.14.001

Výlovy rybníků

10.14.002

Násada lína obecného


2. Ukončení odchovu ročka lipana podhorního

Odchov ročka lipana podhorního probíhal na koupališti v Drachkově ve spolupráci s SDH. Po celou dobu odchovu byla preferována přirozená potrava s částečným přikrmováním granulemi. I přes problematičtější výlov se podařilo odchovat cca 3 000 ks Li1 v kusové velikosti 12 cm. Veškerý získaný výlovek byl použit k osazení našich sportovních revírů Otava 4 a Volyňka 1.

 

10.14.003

Roček lipana podhorního


3. Vysazení ryb do rybářských revírů

Kromě ryb z produkce naší organizace jsme pokračovali rovněž ve vysazování doplňkových druhů ryb dodaných JčÚS. Jednalo se především o plůdek jelce jesena, jelce tlouště a podoustve říční.4. Údržba rybochovných objektů

Drobné opravy a údržba rybochovných objektů byla v tomto období úzce spjata s vlastním výlovem nádrže. Jednalo se především o rekonstrukci výpustních zařízení a údržbu hrází.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.