Shrnutí činnosti organizace – srpen 2014

Také v měsíci srpnu pokračoval především odchov ranných stádií ryb. Proběhlo rovněž osazování našich pstruhových sportovních revírů. V neposlední řadě je potřeba zmínit pokračující rekonstrukci a údržbu sádek MO u Blatského rybníka.

1. Ukončení odchovu rychleného plůdku sumce velkého

Odchov rychleného plůdku sumce velkého na sádce č. 1 byl ukončen cca v polovině srpna. Celkový výlovek činil 2 700 ks v průměrné kusové velikosti 8 cm. Slovená obsádka v počtu 500 ks byla použita k osazení našich mimopstruhových revírů. Přebytek byl distribuován v rámci JčÚS.

2. Ukončení odchovu plůdku kapra obecného

V poslední dekádě měsíce srpna došlo rovněž ke slovení obsádky plůdku kapra obecného na sádce č. 3. Celkově se podařilo odchovat cca 15 000 ks plůdku kapra obecného. Získaný plůdek byl použit k osazení našich chovných rybníků.

3. Vysazení ryb do rybářských revírů

Rovněž v měsíci srpnu jsme pokračovali v osazování našich pstruhových revírů. Jednalo se o násadu pstruha obecného v počtu 500 ks a celkové hmotnosti 150 kg a o násadu sivena amerického v počtu 300 ks a hmotnosti 100 kg. Oba výše zmíněné druhy byly vysazeny na revír Volyňka 1.

4. Sezónní práce a drobné opravy na rybochovných zařízeních

I nadále pokračovaly sezónní práce na rybnících zejména sečení a chemické ošetření tvrdých příbřežních porostů. Z dalších prací je nutné zmínit především údržbu sádek a zbudování přístřešku pro ukládání dřeva.

08.14.001

Opravená manipulační plocha mezi bazény (doplnění červenec 2014)

08.14.002

Přístřešek na skladování dřeva

5. Kontrolní odlovy

V průběhu měsíce srpna se uskutečnily kontrolní odlovy na všech chovných rybnících naší MO. Kromě rybníku Sedlo, kde vlivem silného přemnožení střevličky východní, dochází ke zpomalení růstu kapra, a rybníku V Jamách, kde je kusový přírůstek negativně ovlivněn nedostatkem vody a kyslíkovými deficity, vykazují výsledky na ostatních rybnících nadprůměrné přírůstky a dobrý zdravotní stav chovaných obsádek.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.