Shrnutí činnosti organizace – únor 2014

V měsíci únoru byla většina novinek úzce spojena s údržbou a opravou stávajících rybochovných objektů a renovací areálu sádek. Jednalo se především o dokončení melioračních prací a prořezávky na rybníce Pustý, finalizace opravy bezpečnostního přepadu na rybníce Sedlo 2, vyvápnění soustavy rybníčků v Pořičí a rybníku Střela 1, zbudování vydávací lávky a instalace punktovacích kolíků na Střele a výstavba nového chodníku v areálu sádek místní organizace u Blatského rybníka.

1. Dokončení opravy Bezpečnostního přepadu na rybníce Sedlo 2

Konce měsíce února se podařilo dokončit kompletní rekonstrukcí bezpečnostního přepadu na rybníce Sedlo 2. Oproti předchozímu stavu, kdy byl přepad řešen rourou, byl zbudován otevřený dlážděný přepad, který byl osazen mříží proti úniku ryb. Dále došlo k výstavbě nových schodů.

 

02.14.001

Dlážděný bezpečnostní přepad na rybníce Sedlo 2

 

2. Vyvápnění rybníčků v Pořičí a rybníka Střela 1 

Ve spolupráci s Agrochemickým podnikem Volyně došlo k dezinfekčnímu vyvápnění areálu rybníčku V Jamách a rybníku Střela. Celkově bylo použito 7 500 kg páleného vápna.

 

02.14.002

Vyvápněné dno rybníčku V Jamách

 

3. Meliorační práce  na soustavě rybníčků v Pořičí 

Ve druhé polovině měsíce února proběhlo srovnání terénu, navýšení a úprava hráze na rybníku V Jamách ležícího v areálu v Pořičí. Dále byla opravena roura, která rozvádí vodu z rybníku V Jamách do ostatních rybníčků. V neposlední řadě byl srovnám terén mezi ostatními rybníčky a utěsněna poškozená hráz.

 

02.14.003

Navýšení a úprava hráze na rybníčku V Jamách

 

02.14.004

Oprava hráze rybníčku v Pořičí

 

4. Zbudování vydávací lávky a punktovacích kolíků na rybníce Střela 

Z důvodu ulehčení práce při výlovu rybníka a snížení personální náročnosti byla rybníce Střela zbudována vydávací lávka a nainstalovány punktovaní kolíky, které slouží k zavěšení sítě.

 

02.14.005

Vydávací lávka s punktovacími kolíky na rybníce Střela

 

5. Údržba areálu sádek

V neposlední řadě je potřeba zmínit úklid areálu sádek u Blatského rybníka a zhotovení nového chodníku u vstupu do sádek.

 

02.14.006

Nový chodník u vstupu do sádek MO

 

 Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.