Shrnutí činnosti organizace – únor 2015

Shrnutí činnosti organizace – únor 2015

Hlavní náplní měsíce února byla především údržba rybochovných objektů v péči MO. Pokračovalo se s prořezávkami hrází a drobnými úpravami na chovných rybnících. Jednalo se především o opravu příjezdové cesty a zpevnění hráze na rybníce Kojanovský v Radkovicích. Z dalších činností je potřeba zmínit vyhrnutí a vysvahování rybníčku v Pořičí. Rovněž byla opětovně podána žádost na Krajský úřad Jihočeského kraje o zaplacení náhrady škod na rybí obsádce způsobených vydrou říční.

1. Oprava příjezdové cesty a zpevnění hráze na rybníce Kojanovský

Z důvodu špatné dostupnosti a havarijního stavu hráze jsme byli nuceni provést opravy na tomto rybochovném zařízení. K opravě hráze bylo použito cca 27 tun cihlového recyklátu. Tím bylo dosaženo celkového zpevnění příjezdové cesty a navýšení hráze.

 

2. Údržba rybníka Pustý

Jako každoročně také letos proběhla údržba na tomto chovném rybníce. Jednalo se především o vyčištění odtokové stoky, vývařiště a návětrné strany hráze.

 

3. Vyhrnutí rybníčku v Pořičí

Vzhledem k silnému zabahnění a nadměrnému výskytu tvrdých vodních porostů byl rybníček koncem měsíce února vyhrnut a vysvahován. Zároveň došlo k navýšení a údržbě hráze. Rybníček bude po těchto úpravách využíván k především k odchovu raných stádií dravých druhů ryb, především štiky a candáta.

 

02.15.001

Vyhrnutý rybníček Pořičí

 

4. Oprava stavidel na potoce Střela

Jelikož stávající stavidla na potoce, který slouží k napouštění rybníků Střela 1 a Střela 2, byla již v havarijním stavu, proběhla jejich kompletní výměna včetně nových prkének.

 

02.15.002

Zrekonstruované stavidlo na potoce Střela

 

5. Podání žádosti o náhradu škod na rybách

S ohledem na vzrůstající ztráty na rybích obsádkách na našich rybochovných zařízeních způsobené vydrou říční bylo opětovně podáno uplatnění náhrady škod na Krajský úřad Jihočeského kraje. Podle odborného posudku, který pro MO Strakonice zpracovává Nadační fond pro vydru sídlící v Třeboni, byly celkové náhrady ve sledovaném období tzn. 6 kalendářních měsíců zpětně od data podání stanoveny cca na 51 tis. Kč.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.