Shrnutí činnosti organizace – únor 2013

obrazekZásadní událostí měsíce února, která odsunula ostatní novinky do pozadí, je odstoupení předsedy MO ČRS Strakonice p. Milana Jungvirta ze své funkce a následná rezignace p. Jaroslava Sekyry z pozice jednatele. I přes tuto zásadní událost dále pokračovaly započaté práce na našich rybochovných objektech a podařilo se také zrealizovat výstavbu vrtu v objektu sádek MO.

1. Odstoupení předsedy MO

Dne 6. února 2012 v průběhu schůze výboru MO rezignoval na pozici předsedy p. Milan Jungvirt. Reakcí na tento krok bylo svolání mimořádné schůze výboru MO na 13. února 2012. Na začátku mimořádné schůze MO odstoupil z pozice jednatele p. Jaroslav Sekyra. Dále bylo rozhodnuto, že výroční členská schůze, která se bude konat 31. března 2012, bude zároveň schůzí volební. Dojde zde k volbě nového výboru včetně jejího předsedy. Do předání funkcí budou stávající předseda a jednatel vykonávat náplň funkce v rozsahu pro zajištění nejnutnějšího chodu organizace. Případní noví zájemci o práci ve výboru a post předsedy se mohou hlásit v kanceláři MO.

2. Výstavba vrtu v objektu sádek MO

Během měsíce února se podařilo zrealizovat plánovanou výstavbu vrtu na sádkách organizace. V současné době probíhají výkopové a přípravné práce nutné k rozvedení vody do objektu umělé líhně. Nově získaný zdroj podzemní vody bude využíván především pro potřeby umělé reprodukce, inkubace jiker a k odchovu raných stádií ryb. Tímto by mělo dojít k eliminaci problému s nedostatečným a nekvalitním zdrojem povrchové vody, který zásadně limitoval využití líhně a snižoval efektivitu jejího provozu v minulých letech.

Vrtání studny na sádkách MO

Vrtání studny na sádkách MO

3. Technické úpravy hráze rybníka Střela

V měsíci únoru byly dokončeny pozemní úpravy a navýšena hráz na rybníce Střela. Tyto úpravy byly nutné z hlediska technicko-bezpečnostního a zároveň došlo k eliminaci průsaku vody z obtokové stoky do rybníka. Díky těmto úpravám došlo rovněž k částečnému navýšení produkční plochy rybníka a zpevnění vjezdu na hráz sousedního rybníka (Střela 2).

Technické úpravy hráze rybník Střela

Technické úpravy hráze rybník Střela

Odvoz odtěženého substrátu rybník Střela

Odvoz odtěženého substrátu rybník Střela

4. Údržba stávajících rybochovných objektů

V měsíci únoru probíhala i nadále údržba chovných rybníků v péči místní organizace. Pokračovalo se především v započaté prořezávce náletových dřevin a ve vysekávání příbřežní makrovegetace. Největší zásahy proběhly na soustavně rybníčků v Pořičí, dále pak na rybnících ve Smiradicích a na Střele.

Prořezávka na rybníce ve Smiradicích

Prořezávka na rybníce ve Smiradicích

Rybník Střela 2 – vysečení příbřežní vegetace

Rybník Střela 2 – vysečení příbřežní vegetace

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.