Shrnutí činnosti organizace – únor 2013

obrazekVětšina zajímavých událostí v této časové dekádě souvisela s výroční členskou schůzí, která proběhla 16. února 2013 v budově místní sokolovny. S bližšími podrobnostmi o průběhu VČS a obsahu usnesení budete seznámeni prostřednictvím zápisu, který bude k nahlédnutí v sekci Dokumenty a zápisy. Další zajímavosti souvisely především s údržbou rybochovných zařízení a jejich údržbou. Zásadnější akce proběhla koncem měsíce pouze na sádkách, kde se uskutečnilo nové napojení na vodovodní řad přivádějící vodu z řeky Volyňky, protože původní odebírané množství se ukázalo vzhledem k novým odchovávaným druhům ryb v areálu sádek jako nedostačující.

1. Zbudování nového připojení vody na sádky

Koncem měsíce února proběhla plánovaná realizace nového přívodu vody do areálu sádek MO. Došlo k novému napojení a výměny části přívodního potrubí na současný vodovodní řad přivádějící vodu z řeky Volyňky. Stávající přívod vody neodpovídal svojí vydatností potřebám umělé líhně a odchovu lososovitých ryb (především lipana podhorního).

Výkopové práce sádky

Výkopové práce sádky

Odkryté stávají připojení

Odkryté stávají připojení

Nové připojení přívodu vody

Nové připojení přívodu vody

2. Sezónní práce na rybochovných objektech

I v měsíci únoru pokračovaly naplánované produkční zásahy a údržba stávajících rybochovných objektů. Proběhlo vysečení a vyčištění návětrné strany hráze na rybníce Pustý a došlo k vyčištění vývařiště v souvislosti s chystaným jarním výlovem zakomorovaných ryb. Z dalších akcí je potřeba zmínit výměnu lávky na rybníce v Radkovicích (Loužinský) a zbudování nové lávky na rybníce Komora.

Nová lávka na rybníce Loužinský

Nová lávka na rybníce Loužinský

Nově zbudovaná lávka na rybníce Komora

Nově zbudovaná lávka na rybníce Komora

3. Zprovoznění vrtu v areálu sádek

Jak již jste byli informováni ve zprávě hospodářského odboru, resp. v novinkách za měsíc leden, pokračují i nadále práce spojené se zprovozněním vrtu v areálu sádek. V současné době probíhá spolupráce s firmou Watex s.r.o., která v aktuálně zpracovává projekt na filtraci a úpravu fyzikálně chemických parametrů vody. Voda bohužel neodpovídá v některých parametrech potřebám nutným pro umělou reprodukci ryb, příp. pro jiné použití. O výsledcích budete průběžně informováni v dalších příspěvcích.

4. Dovybavení prostor kanceláře MO

Jednalo se o doplnění vybavení centrální místnosti v prostorách kanceláře, která slouží především pro účely rybářského kroužku, a dále zde probíhají semináře JčÚS a různá školení. Na stěny byla nainstalována školní tabule a plakáty s rybářskou tématikou. V neposlední řadě se počítá s výměnou a doplněním nábytku, aby splňoval nároky pro pořádání odborných seminářů a školení.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.