Shrnutí činnosti organizace - září 2011

obrazek Nejvýznamnější události měsíce září byly úzce spjaty s výlovem některých menších nádrží včetně sádek a následným vysazením ryb na revíry ve správě naší MO.

1. Ukončení odchovu plůdku kapra obecného na sádce č. 1

Dne 6.9. 2011 došlo k vylovení zbývající obsádky plůdku kapra obecného na sádce č. 1. Bylo získáno ještě cca 1 000 ks K1 o průměrné hmotnosti 45 g. Ryba byla odvezena k zakomorování na rybník ve Smiradicích. Celkově bylo získáno poloumělým výtěrem kapra na sádce č. 1 cca 3 000 ks K1.

2. Ukončení odchovu plůdku parmy říční na sádce č. 2

Díky již dříve zmíněným problémům s kvalitou vody se bohužel podařilo odchovat pouze nízký počet kusů plůdku parmy říční. Celkový výsledek vlastního odchovu bude komplexně zhodnocen na nejbližším výboru MO a o přijatých opatřeních budete včas informováni.

3. Ukončení odchovu ročka lipana podhorního na sádce č. 3

Přes problémy s vysokou teplotou vody a masivním výskytem kapřivce se podařilo slovit cca 800 ks Li1 o průměrné velikosti 12 cm. Ryby byly vysazeny do našich revírů (300 ks na Volyňku 1 a 500 ks na Otavu 4).

Roček lipana podhorního na žlabu

Roček lipana podhorního na žlabu

Roček lipana podhorního na žlabu - detailní pohled

Roček lipana podhorního na žlabu – detailní pohled

4. Výlov rybníka ve Sloučíně

Po úhynu původní obsádky lipana podhorního byl rybník osazen náhradní obsádkou lína obecného a karase obecného. Celkový výlovek činil 100 ks L1, 2 ks Li1 a několik desítek kusů karase obecného. Línem obecným o průměrné hmotnosti cca 0,10 kg byla osazena pískovna v Sedlíkovicích (Otava 3).

5. Výlov rybníka Komora

Koncem měsíce září proběhl výlov rybníka Komora u obce Štěkeň. Z původní obsádky 900 ks K1 bylo sloveno 640 ks Kz o průměrné kusové hmotnosti 0,15 kg. Další obsádku tvořila Šr (cca 1 000 ks), ze které se podařilo odchovat pouze 17 ks násadové štiky o délce 15–20 cm. Násadová štika obecná byla vysazena na pískovnu v Sedlíkovicích. Zadržená násada kapra obecného bude zakomorována na rybníce ve Smiradicích.

6. Vysazení ryb na revíry MO

V měsíci září proběhlo rovněž zarybnění našich revírů některými vybranými druhy ryb. Na pstruhový revír Volyňka 1 bylo vysazeno 200 kg pstruha duhového v kusové hmotnosti 0,40 kg a 150 kg sivena amerického o váze 0,35 kg. Siven americký byl rovněž vysazen na Novosedelský potok v množství 50 kg. Nasazovalo se také na mimopstruhové revíry Otava 3 a 4, konkrétně se jednalo o 4 500 ks plůdku ostroretky stěhovavé a 1 000 ks plůdku sumce velkého.

Násada sivena amerického na Novosedelský potok

Násada sivena amerického na Novosedelský potok

Násada sivena amerického na Volyňku 1

Násada sivena amerického na Volyňku 1

7. Drobné opravy na rybnících

V poslední dekádě měsíce září došlo na některých našich rybnících k opravám bezpečnostních přepadů. Jednalo se o zajílování stávajícího Bezpečnostního přelivu na komorovém rybníku ve Smiradicích a o kompletní rekonstrukci přepadu na rybníce Komora.

8. Příprava sádek na sádkování ryb

V neposlední řadě je třeba také zmínit produkční přípravu bazénů a sádek k přechování ryb pro potřeby dalšího vysazení na naše revíry a pro potřeby vánočního prodeje ryb. Všechny nádrže v objektu sádek u Blatského rybníka byly dokonale vyčištěny a vydesinfikovány chlorovým a páleným vápnem. Dále bylo vyčištěno přívodní potrubí přivádějící do objektu vodu z řeky Volyňky, jehož zanesení činilo v předchozích měsících nemalé problémy.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.