Shrnutí činnosti organizace – září 2012

obrazek Většina událostí v měsíci září byla úzce spjata s přípravou výlovů chovných rybníků naší místní rybářské organice. Dále proběhly na našich sportovních revírech dvě poměrně významné události, mistrovství republiky v muškaření a mistrovství republiky v přívlači. V neposlední řadě bylo prováděno opětovné zarybňování našich rybářských revírů.

obrazek

1. Příprava výlovů chovných rybníků

Jak již bylo v úvodu zmíněno, většina prací v tomto období se točila kolem přípravy a plánu výlovů. Proběhla kompletní oprava veškerého drobného síťařského nářadí především keserů, saků a přívlačí. Dále byly zkontrolovány kádě, opraveny vaničky a další drobné rybářské nádobí. V poslední dekádě měsíce září se uskutečnila informační schůzka lovců, v rámci které byly představeny změny v organizaci výlovů. Díky těmto změnám dojde, doufejme, ke zlepšení efektivity práce a ke snížení provozních nákladů. Po skončení informační schůzky se ještě uskutečnila kontrola a oprava veškerých sítí.

2. Pořádání závodů na revírech MO Strakonice

V rámci sportovního odboru ČRS byly navrženy naše rybářské revíry jako místo k pořádání dvou významných akcí (mistrovství republiky v muškaření a mistroství republiky v přívlači). Pořádáním mistrovství republiky v muškaření byla v rámci struktury JčÚS pověřena naše místní rybářská organizace ve spolupráci s místním rybářským sportovním klubem. Mistrovství republiky v přívlači pořádala na našich revírech MO ČRS Tábor pod záštitou zástupce krajského hospodáře Ing. Kepra. Doufáme, že obě akce byly pro členy naší organice příjemným zpestřením a sportovním zážitkem. Dále bychom jim rádi poděkovali za vstřícnost a shovívavý přístup k těmto akcím. Kompletní výsledky obou závodů jsou k dispozici na webových stránkách http://muskarskezavody.cz, resp. http://www.vydry.cz.

3. Vysazování ryb do revírů MO

V rámci zavedení sportovního úseku na mimopstruhovém revíru Otava 4 došlo k opětovnému vysazení pstruha duhového v rámci navýšení původního zarybňovacího plánu. Pstruzi v počtu cca 300 ks o průměrné kusové hmotnosti 0,30 kg byly v poslední dekádě měsíce září vysazeni na tento úsek v Katovicích.

4. Výlov rybníka Sedlo 2

Prvním výlovem v rámci podzimních výlovů bylo slovení malého Sedla, které se konalo 28. září. Celkový výlovek na tomto rybník se skládal z násady a plůdku lína obecného, násady kapra a amura. Plůdek lína a násady kapra s amurem byly přesazeny k dalšímu odchovu do jiných rybníků. Násada lína obecného v množství 21 kg o průměrné kusové hmotnosti cca 0,15 kg byla použita k zarybnění revíru Otava 4 v Poříčí.

Násada lína obecného

Násada lína obecného

5. Podání žádosti o náhradu na rybách způsobených zvláště chráněnými živočichy

O průběhu podání žádosti a šetření oprávněnosti nároku na finanční kompenzaci vzniklých ztrát na rybí obsádce jste byli informováni již v příspěvku za měsíc červenec 2012. Na základě zhotoveného odborného posudku, který zpracoval Český nadační fond pro vydru, byla naší MO organizaci navržena finanční kompenzace ve výši 36 550 Kč.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.