Shrnutí činnosti organizace – září 2013

09.13_tn Většina zajímavých událostí v tomto období úzce souvisela s přípravami tradičních podzimních výlovů našich chovných rybníků. Dále probíhalo rovněž vysazování ryb do sportovních revírů v péči MO a pokračovalo se s nutnými udržovacími pracemi na rybochovných zařízeních.

 

    1. Příprava podzimních výlovů

S přípravami podzimních výlovů souvisela většina prací v měsíci září. Proběhla tradiční informační schůzka lovců, při které byli pracovníci seznámeni s termíny a organizací výlovů. Dále došlo k provozním opravám používaných tažných sítí a úklidu skladu nářadí a nádobí. Rovněž proběhla oprava drobného sítěného nářadí, vaniček a kádí. V neposlední řadě bylo nutné připravit a vydezinfikovat sádky, které budou sloužit k přechovávání a komorování ryb.

 

  1. Vysazování ryb do revíru MO

I v měsíci září proběhlo vysazení ryb do našich mimopstruhových revírů. Jednalo se o ročka sumce velkého v průměrné velikosti cca 10 cm a v počtu 1 000 ks. Sumec byl vysazen na revíry Otava 3 a 4.

 

  1. Sezónní práce a drobné opravy na rybochovných objektech

Také v tomto období probíhala nezbytná údržba a drobné opravy na našich chovných rybnících a v areálu sádek. Podařilo se dokončit opravu výpustního zařízení na rybníce Radkovický dolní včetně připevnění uzamykatelného poklopu. Z dalších prací je třeba zmínit především pokračující rekonstrukci fasády líhně a budování přístřešku v prostoru venkovních žlabů.

 

09.13_001

Opravená výpust na rybníce Radkovický Dolní

 

 

09.13_002

Oprava fasády v areálu sádek

 

 

  1. Kontrolní odlovy na chovných rybnících

Koncem měsíce září se uskutečnily rovněž nezbytné kontrolní odlovy na našich chovných rybnících. Hlavním účelem bylo posouzení zdravotního stavu a kusového přírůstku chovaných obsádek. Kontrolní odlovy prokázaly dobrý zdravotní stav a celkově, vzhledem ke klimatickým podmínkám, uspokojivé kusové přírůstky.

 

09.13_003

Plůdek kapra Jetišovský rybník

 Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.