Vysazení úhořího monté

Z historicky rekordního množství 640 kg dovezeného úhořího monté obdržela naše organizace 4 kg – cca 12 000 ks této krásné ryby. Jejich vysazení do našich vod proběhlo 9.4.2010 v odpoledních hodinách. Více ve FOTOGALERII, či VIDEO

monte_2010_001monte_2010_002

video převzato ze zdroje http://chytej.cz

Mimořádně velké množství úhořů doputovalo do českých řek

Český rybářský svaz, téměř výhradní dovozce úhoře říčního do ČR, během dnešního dne (8.4.2010) zahájil vysazování malých úhořů dovezených z Francie do našich vod. Celkem bude vysazeno 640 kg úhořího monté (malí úhoři kolem 8 cm délky), což odpovídá 1 920 000 ks v hodnotě 8 727 040 Kč. Cena za 1 kg úhořího monté (cca 3000 ks) vychází tedy na necelých 13 640 Kč. Mimořádné více než dvojnásobné navýšení množství dovozeného monté v porovnání s rokem 2009, kdy bylo vysazeno 289 kg, souvisí z možnosti čerpání finančních prostředků z Operačního programu rybářství. Z celkového objemu dovezeného monté bude žádat ČRS o proplacení 451 kg úhořího monté v hodnotě 6 149 836 Kč.
Mimo toto množství úhořího monté plánuje Svaz ještě dovézt rozkrmené mladé úhoře v hodnotě 2 190 000 Kč. Z této částky by mělo být 890 000 Kč kryto podobně jako u monté z Operačního programu rybářství. Celkem plánuje ČRS v roce 2010 vysadit do rybářských revírů úhoří monté a odkrmené úhoře v hodnotě 10 917 040 Kč.
Cílem mimořádného navýšení vysazovaného monté a odkrmeného monté z Operačního programu rybářství je zlepšení stavu populace úhoře v místech jeho přirozeného výskytu, která zaručují volnou migraci do Sargasového moře, místa jejich přirozeného rozmnožování, které je vzdálené od břehů Evropy 4000 km.

převzato ze zdroje ČRS

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.