Závěry mimořádné konference

Dne 25.6.2009 proběhla mimořádná konference JčÚS. Z jejího usnesení mimo jiného vyplývá:

Lovící na pískovně Slaník (od 1.1.2010) bude kromě čísla revíru Otava 3 421055 uvádět do podrevíru ještě písmeno „S“. Na pískovně Slaník bude platit horní míra kapra K-70. To znamená, že kapr větší než 70 cm bude muset být puštěn zpět. (oba dva body souvisí se snahou zvýšit zarybnění pískovny Slaník, což byl požadavek naší VČ schůze)

Chráněná rybí oblast na soutoku Otavy s Volyňkou na revíru Otava 4 bude omezena na období 1.1 – 31.5. včetně. (požadavek naší VČ schůze)

Bylo schváleno navýšení odměny pro MO za výdej povolenky z 10,– na 15,– Kč. (požadavek naší VČ schůze) Hlasování : pro 58, proti 2, zdržel se 2.

Od 1.1 2010 nebudou pstruhové revíry JčÚS vloženy do CS rybolovu. Na těchto revírech bude platit pouze územní nebo místní povolenka. Hlasování : pro 58, proti 4, zdržel se 1. Stanovisko výboru MO, které bylo prezentováno na konferenci – projednat nejdříve tuto záležitost na členských schůzích MO, bylo odmítnuto tímto hlasováním odmítnuto.

Na pstruhových revírech JčÚS je zákaz používání háčků (dvojháčků, trojháčků) s protihroty. Bude tolerováno i zamáčknutí protihrotů. Hlasování : pro 50, proti 0, zdržel se 12.

USNESENÍ

mimořádné územní konference Jihočeského územního svazu ČRS konané 25.června 2009 v přednáškovém sále VaK a.s. České Budějovice

Mimořádné územní konference:

 1. SCHVALUJE:
 • JčÚS ČRS zůstává i nadále účastníkem CS rybolovu. V souladu s usnesením čl. II bod.6 Statutu celosvazového rybolovu schvaluje mimořádné územní konference JčÚS ČRS seznam revírů poskytovaných k CS rybolovu pro rok 2010 s tím, že do tohoto seznamu nebudou začleněny P revíry sdružené v SRH JčÚS ČRS.
 • Změnu Statutu SRH JčÚS ČRS a jeho rozšíření o možnost zřizování revírů se zvláštním způsobem hospodaření a dále navýšení odměny za výdej povolenek z 10,– na 15,– Kč za jednu vydanou povolenku s platností od 1.1.2010.
 • Znění bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech JčÚS ČRS pro rok 2010, včetně zřízení dvou revírů se zvláštním režimem hospodaření – P revír Vltava 24 a MP revír „Hadina“ v Humpolci.
 • Poskytnutí půjčky z Rozvojového fondu SRH JčÚS ČRS ve výši 3.000.000,– Kč MO ČRS Humpolec na pokrytí nákladů spojených s výstavbou rybníka „Hadina“.
 • Kooptaci místopředsedy MO ČRS Pelhřimov p. Jindřicha Škeříka za člena JčÚV ČRS.
 1. UKLÁDÁ JčÚV ČRS:
 • Neodkladně pokračovat v jednání s Radou ČRS o změnách Statutu CS rybolovu, zejména o otázce dělení finančních prostředků z prodeje CS povolenek. V případě neúspěšných jednání ve věci změny Statutu CS rybolovu a otázky dělení finančních prostředků, projednat vystoupení z CS rybolovu na všech členských schůzích místních organizací ČRS v JčÚS v roce 2010.
 • Informovat širokou rybářskou veřejnost, prostřednictvím rybářských periodik, o problematice CS rybolovu, vysvětlovat důvody našeho postupu a prosazování navrhovaných změn.
 • Zajistit rybolov na odsouhlasených revírech se zvláštním režimem hospodaření od roku 2010.
 • Projednat připomínky přednesené v diskusi na mimořádné územní konference JčÚS ČRS na nejbližším zasedání JčÚV, diskutujícím a místním organizacím ČRS v JčÚS odpovědět.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.